Rein Palvadre

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Rein Palvadre (sündinud 18. septembril 1934 Tartus) on Eesti keemik.[1]

Elulugu[muuda | muuda lähteteksti]

Rein Palvadre on õpetaja poeg.[1]

Lõpetas 1953 Põltsamaa Keskkooli, 1959 TPI keemiateaduskonna, 1963 aspirantuuri, keemiakandidaat (1966, ENSV TA), väitekiri "Molübdeeni, volframi ja vanaadiumi sorptsiooni- ja eraldamisprotsesside uurimine ioniitidel". Oli 1959–61 Energeetika Instituudi mineraalse tooraine rikastamise sektori vaneminsener, 1964–67 Keemia Instituudi rikastamisprotsesside sektori noorem- ja 1967–78 vanemteadur, 1978–80 sektori juhataja kohusetäitja, 1980–91 anorgaanilise keemia sektori vanemteadur, 1991–94 diktüoneemakilda keskkonnamõjude uurimisrühma juht, seejärel Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keemiaõpetaja.[1]

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

Uurimisvaldkond: haruldaste metallide eraldamine diktüoneemakildast ioonvahetusmeetodil, ioonkromatograafia, põlevkivi ja diktüoneemakilda keskkonnaohtlikkus. Tõestas katseliselt, et ioonivahetusmeetodil on võimalik eraldada kildast haruldasi metalle (uraan, vanaadium, molübdeen). Uurimistöö tulemuste põhjal koostati andmed katseseadme ehitamiseks. Ioonkromatograafias töötati välja uus sorbent ioonkromatograafi jaoks (kaasautor), mis läks tootmisse. Uurimisteemade salastatuse tõttu jäid töö tulemused (kuni 1984) avalikustamata. 18 teadustrükist (aastaist 1985–95), 6 autoritunnistust.[1]

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

  • Исследование минерального состава граболитового аргиллита Эстонии. // Гор. сл. 1 (1984) 2
  • Коррелационные связи между компонентами в граболитовых аргиллитах Эстонии. // Гор. сл. 1 (1984) 3
  • Preparation of low capacity anion-exchange resins for ion chromatography on a methacrylic copolymer matrix (kaasautor). // J. Chromatogr. 350 (1985) 1
  • Põlevkivirajooni mõjust Peipsi järvele atmosfääri kaudu (kaasautor). // Eesti TA Toim. Keemia 39 (1990) 1
  • Некоторые вопросы водного выщелачивания аргиллитов. // Изв. АН Эст. Химия 39 (1990) 4
  • On the possibilities of utilizing organic-poor oil shales (kaasautor V. Ahelik). // Oil Shale 9 (1992) 4
  • The distribution on some rare metals in the process of separation of organic matter from Estonian dictyonema argillite (kaasautor V. Ahelik). // Oil Shale 10 (1993) 4
  • The leaching of dioctyonema argillites in the dumps of phosphorite open cast mining at Maardu (kaasautor B. Naumov). // Oil Shale 11 (1994) 3. Pilguheit rikastamisprotsesside sektori ajaloole. // KI 1947–2002
  • http://www.chenm.ttu.ee/teenused/TA_KI_rikastamisprotsessid_ee

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Livre.png Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.