Raymond Bernard Cattell

Allikas: Vikipeedia
Raymond Bernard Cattell

Raymond Bernard Cattell (20. märts 19052. veebruar 1998) oli ameerika ja Suurbritannia psühholoog. Peamised tegevusvaldkonnad olid intelligentsuse ja isiksuseomaduste mõõtmine.

Intelligentsus[muuda | muuda lähteteksti]

Cattell liigitas intelligentsuse kaheks, teineteisele vastanduvaks pooleks:

 • Fluiidne ehk liikuv ehk voolav intelligentsus (inglise keeles fluid intelligence) on närvisüsteemi arenguprotsess, mis väljendub indiviidi võimes arutleda, teavet käsitleda ja analüüsida, uudsetes olukordades toime tulla, tajuda seoseid ja hankida uusi teadmisi.
 • Ladestunud ehk kristalliseerunud intelligentsus (inglise crystallized intelligence) on elu jooksul koos teadmiste omandamise ja ümbritseva keskkonnaga koostoimes arenev intelligentsus. See sisaldab omandatud teadmisi ja oskusi ning nende rakendamist spetsiifiliste asjade puhul.

Fluiidne intelligentsus saavutab haripunkti 20. eluaastaks ja hiljem langeb mõningal määral. Kristalliseerunud intelligentsus areneb kogu elu jooksul.

Isiksuseomadused[muuda | muuda lähteteksti]

Cattell kasutas Allport-Odberti 4500-omaduselise isiksuseomaduste nimekirja analüüsimiseks faktoranalüüsi ning sai tulemusi taandades 12 faktorit, millele lisas neli, mille ilmnemist ta eeldas. Nii koostas ta 16-faktorilise isiksuseomaduste loetelu (16PF). Cattelli isiksuse faktorid koos klassikaliste tähistega on järgmised:

 • A. endassetõmbunud – suhtlemisaldis
 • B. konkreetselt mõtlev – abstraktselt mõtlev
 • C. tunnetest mõjutatav (nõrga ego jõuga) – emotsionaalselt stabiilne (tugeva ego jõuga)
 • D. allaheitlik – domineeriv
 • E. kaalutlev – entusiastlik
 • F. moraalist vähe sõltuv (nõrga superego jõuga) – kohusetundlik (tugeva superego jõuga)
 • G. häbelik (Threctia) – julge/tegutsemishimuline (Parmia)
 • H. sentimentaalsuseta (Harria) – tundeõrn (Premsia)
 • I. usaldav (Alaxia) – kahtlustav (Protension)
 • J. praktiline (Praxernia) – unistav, autistlik (Autia)
 • K. lihtsameelne – läbinägelik
 • L. häirimatu – ärevil
 • Q. alalhoidlik – radikaalne (valmisolek muutusteks – skaala)
 • Q1. grupile orienteeritud/kaasamineja – sõltumatu (Iseseisvuse skaala)
 • Q2. loid – tugeva enesekontrolliga (Perfektsionismi skaala)
 • Q3. pingevaba – pinges