Punaarmee Kindralstaap

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Tööliste ja Talupoegade Punaarmee Ülevenemaaline Peastaap (1918) ja Vabariigi Revolutsioonilise Sõjanõukogu Välistaap (1919)
Tööliste ja Talupoegade Punaarmee Staap (1921–1935)
Punaarmee Kindralstaap (1935–1946)
Asutatud 1918
Tegevuse lõpetanud 1946
Juhtkond Kindralstaabi ülem
Emaorganisatsioon Vabariigi Revolutsiooniline Sõjanõukogu

Punaarmee Kindralstaap (vene keeles Генеральный штаб РККА) oli Nõukogude Liidu relvajõudude kõrgeim juhtorgan, mis vastutas sõjavägede ja nende tegevusplaanide ettevalmistamise ja sõjaliste operatsioonide eest aastail 19351946.

Teise maailmasõja ajal oli NSV Liidu kõrgeimaks sõjaliseks juhtorganiks NSV Liidu Riikliku Kaitsekomitee esimehe ja NSV Liidu Relvajõudude Kõrgeima ülemjuhataja Jossif Stalini juhitud STAVKA.

Punaarmee Kindralstaabi ülemad[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülemate loend

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Nõukogude Venemaa Punaarmee Kindralstaabi eellaseks oli 8. mail 1918 moodustatud Tööliste ja Talupoegade Punaarmee Ülevenemaaline Peastaap (Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб))[1], sõjalise tegevuse planeerimise asutusena ja sellest 1919. aastal eraldatud Vabariigi Revolutsioonilise Sõjanõukogu Välistaap (Полевой штаб реввоенсовета Республики) sõjategevuse operatiivse keskasutusena.

Ülevenemaalist Peastaapi juhtis Nõukogu, kuhu kuulusid staabiülem ning algselt kaks, alates 15. septembrist 1919 aga juba kolm poliitkomissari. Nõukogu teostast kõigi ÜP valitsuste tegevust ning allus otse Nõukogude Venemaa sõjarahvakomissarile ja alates 6. septembrist 1918 Vabariigi Revolutsioonilisele Sõjanõukogule.

Ülevenemaalise Peastaabi ülemad:

Ülevenemaaline Peastaap täitis vana Venemaa keisririigi Kindralstaabi peavalitsuse, Kindralstaabi, Sõjaliste õppeasutuste peavalitsuse ja Armee remondivalitsuse funktsioone.

Vabariigi Revolutsioonilise Sõjanõukogu Välistaap[2] moodustati 6. septembril 1918 Ülevenemaalise Peastaabi baasil ning oli Nõukogude Venemaa tegevsõjajõudude kõrgeim sõjategevuse operatiivjuhatuse asutus.

Vabariigi Revolutsioonilise Sõjanõukogu Välistaabi ülemad:

Revolutsioonilise Sõjanõukogu Välistaabi ülesanneteks oli:

 • Kõrgema juhatuse korralduste alusel strateegiliste plaanide koostamine;
 • direktiivide ja operatiivplaanide koostamine rinnetele;
 • Kõrgema ülemjuhataja korralduste edastamine vägedele;
 • vägede juhtimise kindlustamine;
 • sõjatandrite raudteede kasutamise juhendamine;
 • perioodiliste aruannete koostamine rinnete strateegilisest olukorrast ja igapäevaste operatiivkokkuvõtete koostamine;
 • relvastatud jõudude ja grupeeringute arvestus rinnetele;
 • vaenlase sõjajõudude kohta andmete kogumine ja töötlus;
 • sõjategevusega merel seonduvate operatiivküsimuste lahendamine;
 • ülesannete väljatöötamine sõjalis-topograafiliste kaartidele, sõjalis-statistilise ja geograafiliste andmete kogumine ja süstematiseerimine;
 • sõjategevusest ülevaadete koostamine ja väljaandmine;
 • kirjavahetus Välisasjade rahvakomissariaadiga diplomaatilistes küsimustes[3].

Revolutsioonilise Sõjanõukogu Välistaapi koosseisus olid:

 • Sõjaliste teadete valitsus;
 • Registrivalitsus (agenturluure)
 • Lennuväe ja õhulaevanduse välivalitsus;
 • Suurtükiväeinspektor
 • Inseneriinspektor
 • Sõjalis-majanduslik inspektor
 • Sõjalis-sanitaarinspektor

Täiendavad muudatused Välistaabi struktuuris:

 • 18.12.1918, moodustati jalaväeinspektori ametikoht, (VRSN käskkiri nr 403/53,18.12.1918)
 • 31.08.1919, moodustati ratsaväeinspektori ametikoht, (VRSN käskkiri nr 1405/278,31.08.1919)
 • 20.10.1919, VRSN Asjadevalitsusest eraldati Sidevalitsus (VRSN käskkiri nr 1736/362, 20.10.1919)
 • 12.12.1919, moodustati Informatsioonilis-ajalooline jaoskond (VRSN käskkiri nr 2118/455, 12.12.1919)
 • 17.03.1920, moodustati soomusvägede inspektori ametikoht (VRSN käskkiri nr 339/65, 17.03.1920)
 • 31.10.1920, Vabariigi Revolutsioonilise Sõjanõukogu Välistaabi koosseisu liideti Vabariigi Revolutsiooniline Sõjatribunal (VRSN käskkiri nr 2265, 31.10.1920)
 • 15.03.1920, VRSN koosseisu liideti Ülevenemaalise Peastaabi koosseisust Mobilisatsioonivalitsus
 • 10.02.1921, liideti Ülevenemaaline Peastaap ja Revolutsioonilise Sõjanõukogu Välistaap ühiseks Tööliste ja Talupoegade Punaarmee Staabiks[4] (VRSN käskkiri nr 336/41, 10.02.1921)

Tööliste ja Talupoegade Punaarmee Staap[muuda | muuda lähteteksti]

Struktuur 1939. aastal[muuda | muuda lähteteksti]

Kindralstaabi koosseisu kuulusid

 • staabiülem
  • staabiülema asetäitja
 1. operatiivvalitsus (Oперативное управление)
 2. organisatsioonilis-mobilitsatsiooni valitsus (Oрганизационно-мобилизационное управление)
 3. teadete valitsus (Управление военных сообщений)
 4. sõjalis-topograafiline teenistus (Управление военно-топографической службы)
 5. relvastuse osakond (Отдел вооружения)
 6. varustuse planeerimise osakond (Отдел по планированию снабжения)
 7. kindlustatud piirkondade (kaitserajatiste) osakond (Отдел укрепленных районов)
 8. autotranspordi ja pinnatud teede osakond (Отдел автотранспорта и грунтовых дорог)
 9. ... (Программно-уставной отдел)
 10. sõjaajaloo osakond (Военно-исторический отдел)
 11. eriülesannete osakond (Отдел специальных заданий)
 12. üldosakond ja kontrollgrupp (Общий отдел и группа контроля).

Operatiivvalitsuse ülem oli ühtlasi TTPA Kindralstaabi ülema esimene asetäitja.[5]

Sõjaväeringkonna staabi struktuur (Штаб военного округа):

 • staabiülem
  • staabiülema asetäitja
 1. operatiivosakond (оперативный отдел)
 2. sõjalise ettevalmistuse osakond (отдел боевой подготовки)
 3. teadete osakond (отдел военных сообщений)
 4. organisatsioonisis-mobilisatsiooni osakond, (организационно-мобилизационный отдел)
 5. relvastuse ja varustuse osakond (отдел вооружения и снабжения)
 6. autotranspordi ja teede teenistus (отдел автотранспортной и дорожной службы)
 7. kaitseehitiste osakond (отдел оборонительного строительства)
 8. riviosakond (строевой отдел)
 9. haldus- ja majandusteenistus (административно-хозяйственная часть).

Sõjaväeringkonna staabi operatiivosakonna ülem oli ühtlasi sõjaväeringkonna staabi ülema asetäitja.

Korpuse staabi koosseis:

 • staabiülem
  • staabiülema asetäitja
 1. operatiivosakond (оперативный отдел)
 2. luureosakond (разведывательный отдел)
 3. riviosakond (строевой отдел)
 4. tagalaosakond (отдел тыла)
 5. majandusteenistus (хозяйственная часть).

Korpuse staabi operatiiviosakonna ülem oli ühtlasi korpuse staabi ülema asetäitja.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб)
 2. Полевой штаб Реввоенсовета Республики (Полевой штаб РВСР)
 3. Задачи Полевого штаба
 4. Генеральный штаб Красной Армии (ГШ КА)
 5. "ПРИКАЗ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА И ОПЕРАТИВНЫХ ОТДЕЛОВ ШТАБОВ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ, ВОЙСКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ № 0105 19 июля 1939 г." Originaali arhiivikoopia seisuga 8. oktoober 2008. Vaadatud 21. oktoobril 2008.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]