Politseinik

Allikas: Vikipeedia
Politseinik

Politseiametnik on politseiteenistuses olev isik.

Politseiametnikuna võib teenistusse võtta 19-aastaseks saanud vähemalt keskharidusega Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga kehtestatud ulatuses ning vastab politseiametniku kutsesobivuse nõuetele (nõuded isikuomadustele, haridusnõue, füüsilise ettevalmistuse nõuded).

Keelatud on võtta politseiteenistusse isikut,

  • kes on piiratud teovõimega;
  • keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
  • kes on kandnud vabadusekaotuslikku karistust;
  • kes on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav;
  • kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud politseiametniku ametikohal töötamise õigus;
  • kes on lähedases suguluses (vanemad, vennad, õed, lapsed) või hõimluses (abikaasa, abikaasa vanemad, vennad, õed, lapsed) vastavat ametikohta vahetult kontrolliva ametniku või vahetu ülemusega;
  • kes saab välisriigilt pensioni, töötasu või muid regulaarseid hüvitisi.