Piiratud vastutusega äriühing

Allikas: Vikipeedia

Piiratud vastutusega äriühing (inglise keeles limited company) on majandusühenduse vorm, kus omanikud oma isikliku varaga äriühingu kohustuste eest ei vastuta, vaid ettevõte vastutab oma kohustuste täitmise eest äriühingu varaga.

Eesti[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti Vabariigis on äriseadustiku kohaselt piiratud vastutusega äriühingute vormideks:

  • Osaühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest. Osaühing ise juriidilise isikuna vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. (ÄS § 135).
  • Aktsiaselts, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest. Aktsiaselts ise juriidilise isikuna vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga. (ÄS § 221).

Euroopa Liit[muuda | muuda lähteteksti]

Venemaa Föderatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Venemaa Föderatsioonis on vastavalt VF tsiviilkoodeksile ja föderaalseadusele "Piiratud vastutusega ühingutest" piiratud vastutusega äriühingute vormideks:

  • OOO (Общество с ограниченной ответственностью) asutatakse ühe või mitme isiku poolt, mille põhikapital on asutamisdokumentide alusel osadeks jaotatud. Osanikud ei vastuta firma kohustuste eest ja kannavad vastutust ühingu tekitatud kahju eest ainult oma sissemaksete ulatuses. OOO asutajateks (osanikeks) võivad olla juriidilised isikud ja VF kodanikud, välismaalastest füüsilised isikud ja juriidilised isikud. Ühingu võib asutada ka üks asutaja, kuid ühingut ei või omada teine ühing (OOO, AO), millel on ainult üks omanik.
  • Aktsiaselts (AO, Акционерное общество), ühingut, mille põhikapital on jaotatud teatud arvuks aktsiateks. Aktsiaseltsi osanikud (aktsionärid) ei vastuta firma kohustuste eest ja kannavad vastutust ühingu poolt tekitatud kahju eest ainult neile kuuluvate aktsiate väärtuse ulatuses. AO õigusliku seisundi, aktsionäride õigused ja kohustused, asutamise kord, reorganiseerimine ja likvideerimine toimub föderaalseaduse "Aktsiaseltsidest" alusel.

AO asutajateks (aktsionärideks) võivad olla Vene Föderatsiooni juriidilised isikud ja füüsilised isikud, aga samuti välismaised füüsilised isikud ja juriidilised isikud. AO võib asutada ka üks isik, kes saab selle ühingu ainuomanikuks. Ainuomanikuks ei või olla teine ühing, millel on ainult üks omanik. Avatud aktsiaseltsi (OAO) aktsionäride arv ei ole piiratud, kinnise aktsiaseltsi (ZAO) aktsionäride arv ei tohi olla üle 50. Kui nimetatud aktsionäride piirarv ületatakse, tuleb aasta jooksul ümber kujundada avatud aktsiaseltsiks.

  • OAO (Открытое акционерное общество), aktsiaselts, mille aktsionärid võivad võõrandada oma aktsiaid sõltumata teiste aktsionäride nõusolekust, nimetatakse avatud aktsiaseltsiks. Sellisel aktsiaseltsil on õigus vabalt müüa oma väljalastud aktsiaid vastavalt seadustele ja muudele õigusaktidele. OAO kohustatud igal aastal esitama ja avalikustama majandusaasta aruande.
  • ZAO (Закрытое акционерное общество), aktsiaselts, mille aktsiad jagunevad ainult oma asutajate vahel või teiste varem kindlaksmääratud inimeste ringis, nimetatakse kinniseks aktsiaseltsiks. Selline aktsiaselts ei või oma väljalastud aktsiaid piiramata ringile isikutele vabalt võõrandada. ZAO aktsionärid omavad ostueesõigust aktsiatele, mida soovivad müüa teised selle aktsiaseltsi aktsionärid.