Mine sisu juurde

Pakettandmeside

Allikas: Vikipeedia

Pakettandmeside on andmete ülekandmise viis mobiiltelefonides, mille puhul ei looda andmete edastamiseks eraldi kommuteeritavat kanalit (ingl. k. circuit). Tänu sellele ei pea enam andmesidet hinnastama ühenduse aja järgi, vaid ainult ülekantud andmehulga järgi, kuna erinevalt kommuteeritava kanali kasutamisest (sissehelistamine) tarbitakse võrguressurssi vaid andmete ülekandmise ajal.

GSM-võrkudes on lihtsamaiks pakettandmeside ülekandestandardiks GPRS. Aja jooksul on lisandunud täiustatud EDGE-tehnoloogia. Tänapäeval liigub enamus pakettandmesidet juba kiiretes 3G-võrkudes, mis omakorda on saanud mitu täiustust (HSDPA, HSUPA). Tänapäeval kommuteeritaval kanalil põhinevat andmesidet mobiilsidevõrkudes enam praktiliselt ei kasutata, kuna selle kiirus ei ületa u 50 kbit/s (HSCSD puhul) – olles enamasti siiski 9,6 kbit/s piirimail – ehkki võimalus selleks on edasi jäänud. Seega põhinebki praktiliselt kogu mobiilne andmeside tänapäeval pakettandmesidel.