Pürotehnika

Allikas: Vikipeedia

Pürotehnika on põlevate ja plahvatavate lõhkeainetega tegelev tehnikaharu.

Pürotehnika asjatundja on pürotehnik.

Ilutulestik on vaatemäng, mis põhineb pürotehnilise aine põlemisel tekkivatel järjestikustel valgus-, suitsu- või heliefektidel.
Pauguti on teravaid kilde mitteandvasse paberist või plastmassist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt heliefekti (paugu) ning mida kasutusloas nimetatakse paugutiks.

Pürotehniliste toodete klassid[muuda | muuda lähteteksti]

Pürotehnilises tootes sisalduva pürotehnilise aine kogusest ja omadustest ning pürotehnilise toote kasutusotstarbest ja ohtlikkusest sõltuvalt jaotatakse pürotehnilised tooted järgmistesse klassidesse:

  • klass I – pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes ja siseruumides (mänguilutulestik);
  • klass II – pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ja piiratud alal (väike ilutulestik);
  • klass III – pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ja aladel, mis võimaldavad suurt ohuala (keskmine ilutulestik);
  • klass IV – pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks professionaalse kasutaja poolt (suur ilutulestik);
  • klass T – tehnilise otstarbega pürotehniline toode.

Pürotehnilised tooted jaotatakse kasutamise otstarbest tulenevalt järgmistesse allklassidesse:

  • allklass T1 – peamiselt sisetingimustes kasutamiseks ettenähtud pürotehniline toode, mille pürotehnilise efektiga ei kaasne mürgiste gaaside, sööbivate ainete ega raskete, teravnurksete või kuumade lenduvate osakeste teket;
  • allklass T2 – pürotehniline laskemoon ja signaalvahendid;
  • allklass T3 – väiksema ohtlikkuse tasemega põllumajandusotstarbeline või muu eriotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud pürotehniline toode, sealhulgas tuletikud.