Pärnu Waldorfkool

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Klassiruum Pärnu Waldorfkoolis 1. klass on Waldorfi koolis tavapäraselt roosades toonides, tahvlil klassiõpetaja poolt loodud muinasjutuline kriidimaal.

Pärnu Waldorfkool on Pärnus tegutsev Waldorfi pedagoogikat rakendav 9-klassiline põhikool. Pärnu Waldorfkool on 2013. aastal MTÜ Herbert Hahni Selts loodud erakool, mis asub aadressil Ringi 10, Pärnu. Koolis õpib keskmiselt 150 õpilast ning neid juhendavad 20 õpetajat. Koolil on tähtajatu tegevusluba kõigis kolmes kooliastmes.[1][2] Kool on Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse liige.[1]

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Kooli asutamine[muuda | muuda lähteteksti]

2012. aastal asutasid Waldorfi pedagoogikat tundvad ning selle vajalikkust hindavad lapsevanemad Pärnus MTÜ Herbert Hahni Seltsi. Selts sai nime Pärnust pärit ja maailma esimese Waldorfi kooli õpetajate sekka kuulunud filoloogi ning antroposoofi Herbert Hahni järgi. Herbert Hahni Seltsi eesmärk on Waldorfi pedagoogikal põhineva kooli ning lasteaia väljaarendamine ja ülalpidamine.[1]

2013. aasta sügisel avati kool Herbert Hahni Kooli nime all ning koolis tegutses alguses vaid 1. klass.[1]

Alates 2016/2017. õppeaastast tegutseb kool Pärnu Waldorfkooli nime all.[3]

2021. aasta sügisest on Pärnu Waldorfkool 9-klassiline põhikool.[1]

Õppehooned[muuda | muuda lähteteksti]

Esimene koolimaja oli aadressil Kooli 11 asuv ajalooline puithoone, milles on varem tegutsenud Pärnu linna erinevad lasteaiad ja Pärnu Loodusmaja.[1]

2015. aasta sügisel kolis kool avaramatesse ruumidesse aadressile Ringi 10 ning aadressil Kooli 11 paiknev hoone jäi Waldorflasteaed Pauliine kasutusse.[1]

Ringi 10 hoone on kolmekorruseline. Kooli algusaastatel oli hoone vaid osaliselt Herbert Hahni Seltsi kasutuses, ent 2021. aasta sügisest on klassiruumid kogu maja ulatuses. 2019 rajati 0-korrusele spetsiaalselt Pärnu Waldorfkooli jaoks köök ja söögisaal, kus pakutakse kohapeal valmistatud tervislikku toitu. Koolimaja ümbritsevad Pärnu linna rohealad – Koidula ja Brackmanni park – , kus õpilased saavad vahetundide ajal käia energiat kogumas.[2]  

Õppekava[muuda | muuda lähteteksti]

Waldorfi pedagoogika põhijooned[muuda | muuda lähteteksti]

Waldorfi pedagoogikas on õppe ja kasvatuse üldeesmärk vaba, tervikliku, isikupärase, vastutus- ning tegutsemisvõimelise isiksuse kujundamine.[4]

Õppe- ja kasvatustöös järgitakse muu hulgas järgmisi põhimõtteid:

 • Inimese terviklikkusest lähtumine – võrdselt pööratakse tähelepanu loomingulise mõtlemise arendamisele, tundeelu tasakaalustamisele, õpilase tahtejõu arendamisele.
 • Õpetajate pidev enesekasvatus – Waldorfi pedagoogikas peetakse lapsi kõige otsesemalt mõjutavaks kasvatusteguriks täiskasvanu eeskuju. Ainealase töö ning klassi ja kooli sotsiaalse keskkonna kujundamise kõrval tegeleb õpetaja regulaarselt enda tegevuse tagasivaatega, õpib tasakaalustama oma tundeid ning temperamenti.
 • Lapse arengut toetav ja eakohane õppematerjal  – õppematerjali sisu ning selle vahendamise metoodika vastavad lapse hingelis-vaimsele arengule.
 • Konkreetsest lapsest, klassist ja olukorrast lähtumine – õppekavale tuginedes tuleb iga õpilast aidata ning talle väljakutseid esitada vastavalt tema võimetele ja vajadustele.
 • Kõikide õpilaste kaasamine – Waldorfi koolis ei hinnata õppetulemusi numbrilise hindega ning ei koostata õpilaste pingeridasid, vaid püütakse kogu klassi arendada kui terviksüsteemi, kus igal õpilasel on oma intellektuaalsed võimed ja kunstilis-praktilised oskused.[4][5][6]

Pärnu Waldorfkooli õppekava[muuda | muuda lähteteksti]

Pärnu Waldorfkooli õppekava põhineb Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade ühenduse väljatöötatud Waldorfi koolide tuumõppekaval ning Põhikooli riiklikul õppekaval.[5]

Õppekava lähtub laste ealistest iseärasustest ning õppetegevuses on oluline päeva-, nädala- kuu- ja aastarütmi jälgimine. Põhiaineid läbitakse 3–4 nädala pikkuste perioodide ehk epohhide kaupa. See võimaldab põhjalikult ainesse süvenemist nii õpilaste kui õpetaja poolt. Perioodõppega alustatakse kohe 1. klassist. Regulaarset harjutamist nõudvad ning kunstilis-praktilised ained on tunniplaanis iganädalaste ainetundidena.[4][5]

Põhiained I kooliastmes on emakeel, matemaatika, vormijoonistus.[5]

Põhiained II kooliastmes on eesti keel ja kirjandus; matemaatika; loomaõpetus, taimeõpetus, kivimiõpetus; geograafia; füüsika; ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus.[5]

Põhiained III kooliastmes on eesti keel ja kirjandus; matemaatika; geograafia; füüsika; keemia; ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus; bioloogia.[5]

Kunstilis-praktiliste ainetena on kõigis kooliastmetes eurütmia, muusika, maailmine, käsitöö ja liikumine. II kooliastmes lisandub puidutöö ja III meediaõpetus ning draamaõpetus. Alates 1. klassist õpivad kõik kahte võõrkeelt, milleks on vene ja inglise keel.[5]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Herbert Hahni Selts (s. a.). Pärnu Waldorfkool. Vaadatud 15.05.2022  http://hahn.ee/kool/
 2. 2,0 2,1 Herbert Hahni Selts (s. a.). Vaadatud 15.05.2022  https://www.facebook.com/ParnuWaldorfkoolLasteaedPauliine
 3. Link, E.-G. (07.07.2016). Hahni kool muudab nime. Pärnu Postimees. Vaadatud 15.05.2022 https://parnu.postimees.ee/3757063/hahni-kool-muudab-nime
 4. 4,0 4,1 4,2 Carlgren, F. (2017). Vabaduskasvatus. Tallinn. PreMark.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Pärnu Waldorfkool (2022). Pärnu Waldorfkooli õppekava. Vaadatud 15.05.2022  http://hahn.ee/wp-content/uploads/2022/05/I-Uldosa_06.05.22.pdf
 6. Eesti Vabade Waldorfkoolide ja – lasteaedade Ühendus. (2009). Waldorfkoolide avatud raamõppekava. Vaadatud 15.05.2022 http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/sites/default/files/files/waldorfkoolide_raamoppekava.pdf