Ohtlik aine

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Ohtlik aine on inimese tervist või keskkonda ohustav aine.

Ohtlikud ained võivad olla mürgised, bioakumuleeruvad, korrosiivsed, plahvatusohtlikud jne.

Ohtlik ainete käitlemiseks kehtivad tavaliselt erireeglid- ja nõuded ning nende kasutamise hulka ja kasutamisega kaasnevat keskkonnamõju püütakse minimeerida. Näiteks on Euroopa Liidus vastu võetud RoHS-i direktiiv, mis käsitleb teatud ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes ning mille eesmärgiks on vähendada mürgiste ainete kasutamist.