Murre

Allikas: Vikipeedia

Murre ehk dialekt on piirkondlik eripärane keelekuju. Murre erineb kirjakeelest ja teistest murretest sõnade häälikkoostise, sõnade muutmise, sõnavara ja lausestuse poolest.

Murdeid uurivat teadusharu nimetatakse murdeteaduseks ehk dialektoloogiaks.

Paljude ühistunnustega murded moodustavad murderühma. Murded jagunevad paikkondlike (Eestis peamiselt kihelkondlike) erijoontega murrakuteks.

Traditsiooniliselt murrete all peeti silmas kõigepealt territoriaalseid maamurdeid. Viimasel ajal on ilmunud suurel hulgal ka tööd linnamurretest; sealhulgas nende hulka arvatakse USA linnaelanike neegerkõnet, kelle inglise keel olulisel määral erineb teistest ameerikalike inglise keele variantidest.

Prantsuse lingvistid kasutavad termini "murre" kõrval ka terminit patua (patois), mis tähendab samuti lokaalselt piiratud kindlate elanikkondade (peamiselt maaelanike) gruppide kõnet.

Funktsionaalne käsitus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Sotsiolingvistikas ja olmelisel tasandil vastandatakse murdeid standardsele ehk kirjakeelele. Sellisest vaatenurgast vaadates on murdele omased järgmised eripärad:

  • sotsiaalne, vanuseline ja osaliselt sooline dialektikandjate ringi piiratus (näiteks vanema põlvkonna maapiirkonna elanikud);
  • murre kasutussfääri piiramine perekondlike ning olmeolukordadega;
  • pooldialektide moodustumine erinevate murrakute vastastikuse mõju tagajärjena ja sellega seotud murdesüsteemide elementide vahel toimuv suhete ümberkujunemine;
  • dialektkõne iseärasuse nivelleerumine kirjakeele mõjul (massiteabevahendite, raamatute, haridussüsteemi jne kaudu) ja vahevormide moodustumine – näiteks, murdeliselt värvunud literatuurne kõne.

Lingvistiline käsitus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Samal ajal eksisteerib ka teine tendents: murdeks nimetatakse keele suvalist teisendit, mis erineb teistest teisenditest. See tähendab, et inimene räägib mingisugusel murdel, erajuhul standardsel literatuursel murdel.

Sellise käsituse raames eksisteerivad standardsed murded (või kirjakeeled) ja traditsioonilised murded. Nende põhiliseks erinevuseks on asjaolu, et esimesi kasutatakse kirjas, toetatakse spetsiaalsetes instituutides, õpetatakse koolides ning arvatakse palju "korrapärasemaks" ("peamiseks") keelevormiks. Mõnedes keeltes on mitu standardset murret (sellisel juhul räägitakse polütsentrilisest keelest või diasüsteemist).

Lingvisti jaoks ei eksisteeri "korrapärasemat" keelevormi ja lisaks sellele osutub üsna tihti info traditsioonilisest maamurdest palju väärtuslikumaks, võrreldes sellega, mis oli saadud literatuurse variandi põhjal.

Keel või murre[muuda | redigeeri lähteteksti]

Pole olemas ühist mõistmist ja vastavalt ka ühiseid kriteeriume keele ja murde piiritlemiseks. Sellepärast, rääkides, et mingi idioom on keel või murre, peab kindlaks määrama, mida mõistakse teatud termini all. Juhul, kui on vaja vältida valikut kasutavad lingvistid tavaliselt termini idioom, mis tähendab vähegi erinevat keelevarianti.

Idioomi võib lugeda murdeks näiteks olukorras, kus:

  • ta ei ole standardiseeritud kirjakeel;
  • tema kandjatel ei ole oma riiki või autonoomset moodustist;
  • ta ei ole prestiižne kõnelemise vorm.

Eesti murded[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Eesti murded

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]