Monokliinne süngoonia

Allikas: Vikipeedia

Monokliinne süngoonia (inglise monoclinic system) on kristallograafias üks kuuest süngooniast, mille iseloomulikuks tunnuseks on üks teist järku sümmeetriatelg, üks sümmeetriatasand või nende kombinatsioon. Kristallograafilised teljed on erineva pikkusega. Neist üks on risti tasandiga, mille moodustavad ülejäänud kaks.

Monokliinsesse süngooniasse kuulub kolm punktigruppi:

Süngoonia Klass TELJED S. tasand Inversiooni-kese Hermanni-Maugini sümbolid Olulisemad mineraalid
2. järku 3. järku 4. järku 6. järku
Monokliinne Domaatiline 1 m antigoriit
Sfenoidaalne 1 2
Prismaline 1 1 jah 2/m aktinoliit, asuriit, augiit, auripigment, biotiit, diopsiid, epidoot, gibsiit, glaukofaan, glaukoniit, kips, mirabilliit, muskoviit, omfatsiit, ortoklass, sanidiin, talk, ägiriin