Monokliinne süngoonia

Allikas: Vikipeedia

Monokliinne süngoonia (inglise monoclinic system) on kristallograafias üks kuuest süngooniast, mille iseloomulikuks tunnuseks on üks teist järku sümmeetriatelg, üks sümmeetriatasand või nende kombinatsioon. Kristallograafilised teljed on erineva pikkusega. Neist üks on risti tasandiga, mille moodustavad ülejäänud kaks.

Monokliinsesse süngooniasse kuulub kolm punktigruppi:


Süngoonia
Klass

TELJED

S. tasand Inversioonikese Hermann-Maugini sümbolid
Olulisemad mineraalid
2. järku 3. järku 4. järku 6. järku
Monokliinne

 

Domaatiline 1 m antigoriit
Sfenoidaalne 1 2
Prismaline 1 1 jah 2/m aktinoliit, asuriit, augiit, auripigment, biotiit, diopsiid, epidoot, gibsiit, glaukofaan, glaukoniit, kips, mirabilliit, muskoviit, omfatsiit, ortoklass, sanidiin, talk, ägiriin