Miimika

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Miimika ehk näolihaste ilmekas liigutamine. Miimika on üks viisidest, kuidas väljendada emotsioone.

Miimika on kehakeele suhtlemise vahend, mis on mitteverbaalse psühholoogia kontekstis väärtuslik informatsiooniallikas. Selle järgi saab määrata, mis emotsioonid valdavad inimest ning ja kui tugevad need on. Miimikat saab eristada kontrollimatu (reflektoorne) miimika või tuletatud (teadlik) miimika kui näitekunsti osa järgi, mis võimaldab edasi anda peategelase meeleseisundit. Kõige sagedamini väljendatakse miimika abil järgmisi emotsioone: rõõm, viha, imestus, jälestus, hirm ja kurbus.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

I. A. Sikorski (1904) tõi esimesena kasutusele sõna "füsiognoomika” ja alles hiljem tuli kasutusele mõiste "miimika". Sellest sõnast on omakorda tuletatud termineid, mis omakorda tulid Vana-Kreeka sõnast μιμοζ ehk „jäljendaja” või „näitleja”.

Leonardo Da Vinci pakkus esimese seletuse seostele stabiilse näoilme ja miimilise muskulatuuri korduvate liigutuste vahel. Ta valis välja uuringute jaoks füsiognoomika valdkonnas vanad inimesed, sest nende kortsud ja näojoonte muutused jutustavad läbielatud raskusi ning tundeid.

Hippokrates väitis, et patsiendi nägu on esimene indikaator tema tervise kohta. Selle kaudu võib avastada mitmeid siseelundite haigusi, kuna need tekitavad väga omapäraseid näojooni.

XX sajandi alguses võeti vene keeles võõrsõnana kasutusele mõiste "miimika", mille Pavlenko on oma redaktsioonis lahti seletanud järgmiselt: „Musklite liigutus, mis vastab aju töötamisele”. Kuid musklite liigutused võivad olla tekitatud kunstlikult, nii kellegi sarnasuse saavutamiseks (füsiognoomistid), kui ka väljendatava mõtte väljendusrikkuse suurendamiseks (teatraalne miimika).“

Kultuurist tingitud erinevused miimikas[muuda | muuda lähteteksti]

Miimikale omistatud tähendused on paljuski universaalsed, ent erineva kultuurse ja etnilise taustaga gruppides võib miimika kanda ka teistsuguseid tähendusi. Etnograafia seisukohalt mõjutab miimika tähendust kultuuriruum, milles kasvatakse (nt keel, žestid, kombed jne).

Kasutusvaldkond[muuda | muuda lähteteksti]

Teatrikunst[muuda | muuda lähteteksti]

Miimika on näitleja üks peamisi väljendusvahendeid. Need on näitleja väljamõeldud žestid, mis aitavad mängitava karekteri näitlemisel. Miimika muutub peamiseks ilmekuse väljendamise vahendiks žanrites, kus puudub kõne (nt ballett ja pantomiim). Miimika aitab näitlejal paremini väljendada mängitava tegelesa füüsilise ja hingelise seisundit.

Haige inimeste näo miimilised muutused[muuda | muuda lähteteksti]

Miimikat kasutatakse ka füsiognoomika üldise õppe rakenduslikku aspektides, mida kasutatakse arstide ettevalmistusel. Kaasaegne füsiognoomika sisaldab informatsiooni, mida selgitab miimika struktuur ja funktsioon, selle liike ja nende seost psühholoogilise ja emotsionaalse sfääriga.

Liigitus[muuda | muuda lähteteksti]

Eristatakse

 • kontrollimatut (reflektoorset) miimikat;
 • tuletatud (teadlikku) miimikat kui näitekunsti osa, mis võimaldab edasi anda peategelase meeleseisundit.

Allikad[muuda | muuda lähteteksti]

 • «Большая советская энциклопедия». Статья «Мимика». М: 3-е изд., том 16, 1974 г. — 791 с.
 • Древнегреческо-русский словарь Дворецкого «μῑμέομαι»
 • Андреева Г. М. «Социальная психология»: Учебное пособие для вузов / Г.М. Андреева. – 3-е изд. – М.: Наука, 1994. – 324 с.
 • Ясперс К. «Общая психопатология» / К. Ясперс; Пер. Л. О. Акопян. — М.: Практика, 1997. — 1053 с. ISBN 3-540-03340-8
 • Г. В. Бабаян, К. Е. Халин, С. К. Исламгалиева «Культурология (конспект лекций)». М.: изд-во «Экзамен» — 2009 ISBN 978-5-377-02072-1
 • Куприянов В. В., Стовичек Г. В. «Лицо человека: Анатомия, мимика». — М.: Медицина, 1988. — 272 с., ил. ISBN 5-225-00112-2
 • К. С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве». М.: издательство «Искусство», 1972 — 536 с.
 • «Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона». — С.- Пб.: Брокгауз — Ефрон. 1890 — 1907.
 • Павленков Ф. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» — С. - Петербург: типография Ю. Н. Эрлих, 2 — изд-е, 1907 г.