Mall:Koord

Koordinaadid puuduvad! Aita lisada (?)
Allikas: Vikipeedia

Malli dokumentatsioon
Globus
Globus

Vikiprojekt Asukohainfo

See mall on mõeldud geograafiliste koordinaatide lisamiseks artiklisse. Koordinaatide link kuvatakse artikli ülal paremas nurgas ja/või teksti sees.

Sisukord

Lühijuhend

 • Et lisada artikli päisesse koordinaadid, kirjuta artikli lõppu (kategooriate ette):
{{koord | NS = 58.370889 | EW = 25.645556 | tüüp = maamärk }} või
{{koord | NS = 58/22/15.2/N | EW = 25/38/44/E | tüüp = maamärk }} (näide artiklis Viiralti tamm)
Kui objekti koordinaadid on juba olemas Vikiandmete andmekogus, saad lisada malli ilma koordinaadiväärtuseid eraldi sisestamata: {{koord}} või {{koord |tüüp=linn}}
 • Et lisada koordinaadid teksti sisse, kirjuta:
{{koord | tekst =/ | NS=58/14//N | EW = 26/25//E | tüüp = linn | nimi = Elva }}58° 14′ N, 26° 25′ E
 • Et lisada samad koordinaaid nii artikli päisesse kui ka teksti sisse, kirjuta:
{{koord | artikkel =/ | tekst =/ | NS = 58/22/46/N | EW = 23/05/18/E | tüüp = maamärk }} (näide artiklis Laidunina tuletorn)
 • Et lisada päisesse koordinaadid ja artiklisse asendikaart, kirjuta sinna, kus kaarti soovid kuvada:
{{koord | NS = 47.59 | EW = -2.80 | tüüp = saar | kaart = Prantsusmaa | kaardiseletus = Asukoht Prantsusmaal }} (näide artiklis Arz)

Malliplank

{{koord |artikkel= |tekst= |NS= |EW= |tüüp= |el= |kõrgus= 
|piirkond= |mõõt= |nimi= |kaart= |kaardilaius= |kaarditüüp= }}

Põhikujul artikli koordinaadid

{{koord|NS=|EW=|tüüp=}}


NS=     Laius kujul kraadid/minutid/sekundid/poolkera
      näiteks NS=49/45/34.85/N või
      laius kümnendkujul (põhjalaius ilma märgita, lõunalaius miinusmärgiga)
      näiteks NS=49.759681
EW=     Pikkus kujul kraadid/minutid/sekundid/poolkera
      näiteks EW=6/38/38.47/E või
      pikkus kümnendkujul 
      näiteks EW=6.6440194 (idapikkus ilma märgita, läänepikkus miinusmärgiga)
tüüp=    riik    riikide jaoks
      maa    sõltuvate alade jaoks
      haldus1  1. järgu haldusüksuste jaoks, näiteks Eesti maakonnad
      haldus2  2. järgu haldusüksuste jaoks
      linn    linnade, linnaosade, asulate ning omavalitsuslike asulate jaoks
      saar    saarte ja saarestike jaoks
      airport  lennujaamade jaoks
      mägi    mägede, küngaste, mäestike ja mäekurude jaoks
      veekogu  jõgede, merede, liustike, kanalite, jugade ja geisrite jaoks
      maamärk  vaatamisväärsuste, maamärkide, ehitiste ja muude 
            ülaltoodud kategooriatesse mittesobivate objektide jaoks
piirkond=  maa- või regioonikood, ISO-3166-1 ja ISO 3166-2 järgi (ISO maakoodide loend)
      näiteks Eesti jaoks EE, Ida-Viru maakonna jaoks EE-44


Täiendavad andmed

tekst    koordinaatide kuvamiseks teksti sees
artikkel   koos eelmisega, et kuvada koordinaadid ka lehekülje päises
       / vaikimisi vormingus kuvamiseks
kaart    koordinaatidega määratud asukoha näitamiseks asendikaardil
kaardilaius ### asendikaardi laius
       vaikimisi pisipildi laius (220px)
el      elanike arv
       tüüpide riik, maa, haldus1, haldus2, linn või saar jaoks
kõrgus    kõrgus üle merepinna (amtliche Höhe der region)
mõõt     objekti ligikaudne läbimõõt või ulatus meetrites
nimi     objekti nimetus (vaikimisi nimetuseks on artikli pealkiri)
       kohustuslik tekstisiseste koordinaatide jaoks 


Abivahendid asukoha koordinaatide malli genereerimiseks:

Parameetrid

Kokkuvõte

Parameeter Näide Selgitus Täpsemalt
NS NS=12.345678 Laius kujul kraadid, minutid, sekundid või kümnendkujul (lõunalaius miinusmärgiga).
EW EW=12.345678 Pikkus kujul kraadid, minutid, sekundid või kümnendkujul (läänepikkus miinusmärgiga).
tüüp / type tüüp=maamärk Objekti tüüp.
mõõt / dim mõõt=100 Objekti läbimõõt meetrites (kaardi mõõtkava määramiseks).
piirkond / region piirkond=EE-44 Piirkond, kus objekt asub (või piirkonnad ›/‹ tõusva kaldkriipsugaga eraldatult).
nimi / name nimi=Estonia vöörivisiir Objekti nimi, juhul kui see ei lange kokku artikli pealkirjaga.
artikkel / article artikkel=DMS Koordinaadid artikli päises, koos parameetriga "tekst", vaikevorming: /
tekst / text tekst=DMS Koordinaadid artikli tekstis, vaikevorming: /
el / pop el=100000 Koha elanike arv.
kõrgus / elevation kõrgus=8000 Objekti kõrgus merepinnast (meetrites).
kaart kaart=Soome Asukohakaardi nimi.
kaardilaius kaardilaius=200 Kaardi laius ilma ühikulühendita px.
kaardiseletus kaardiseletus=Asukoht Pildiallkiri asendikaardi all.
kaarditüüp kaarditüüp=1 Asendikaardiks poliitilise kaardi asemel looduskaart.

Parameetrite selgitused

NS ja EW

|NS= 45.123456
|EW=-12.123456

|NS= 55/44/33.22/N
|EW= 11/22/33.44/W

tüüp

Ette antud tüüp=XX (type=) võimaldab kindlaks määrata objekti liigi. See omakorda võimaldab kuvada kaartidel eri nähtusklassidele vastavaid leppemärke (muu hulgas artiklite päises lahtiklapitaval kaardil). Antud parameetri väärtus määrab ka mõõtkava vaikeväärtuse, vaata altpoolt.

Vaikimisi on parameetri väärtus "maamärk". Parameetri kasutamine on valikuline, kuid soovitatav on sisestada selle väärtus alati, kui see vastab muule vaikeväärtusest erinevale allpool loetletud nähtusklassile.

Tekst mallis Tüüp
tüüp=riik (type=country) riikide jaoks
tüüp=maa (type=state) sõltuvate alade jaoks …
tüüp=haldus1 (type=adm1st) 1. järgu haldusüksuste jaoks, näiteks Eesti maakonnad …
tüüp=haldus2 (type=adm2nd) 2. järgu haldusüksuste jaoks …
tüüp=linn (type=city) linnade, linnaosade, asulate ja omavalitsuslike asulate jaoks
tüüp=saar (type=isle) saarte ja saarestike jaoks
type=airport lennujaamade jaoks …
tüüp=mägi (type=mountain) mägede, küngaste, mäestike ja mäekurude jaoks
tüüp=veekogu (type=waterbody) jõgede, merede, liustike, kanalite, jugade ja geisrite jaoks …
tüüp=maamärk (type=landmark) vaatamisväärsuste, maamärkide, ehitiste ja muude ülaltoodud kategooriatesse mittesobivate objektide jaoks

mõõt

Parameeter mõõt=XX (dim=) võimaldab määrata mõõtkava artikli päises lahtiklapitava kaardi jaoks ja kaardilinkide lehel toodud kaardirakenduste jaoks. Parameetri vääruseks võib olla antud objekti ulatus meetrites või suurem arv.

Samuti on antud parameetri väärusega määratud koordinaatide esitustäpsus artiklis (kraadi, minuti, sekundi või sekundi murdosa täpsus). Esitustäpsusest sõltub ainult, kuidas koordinaadid artiklis kuvatakse. Asukohatäpsus kaartidel on määratud sisestatud koordinaatide täpsusega.

Järgmises tabelis on näidatud, milline on koordinaatide esitustäpsus erinevate mõõtkavaväärtuste juures ning millisesse esitustäpsuse klassi jääb mõõtkava vaikimisi parameetri "tüüp" erinevate väärtuste juures.

Mõõtkavaväärtus tüüp Esitustäpsus
500000 < mõõt riik, maa, haldus1 Kraadid (5°)
10000 < mõõt ⩽ 500000 haldus2, linn, mägi, saar Minutid (5° 10′)
250 < mõõt ⩽ 10000 maamärk Sekundid (5° 10′ 25″)
25 < mõõt ⩽ 250 Kümnendsekundid (5° 10′ 25,1″)
mõõt ⩽ 25 Sajandiksekundid (5° 10′ 25,12″)

piirkond

Piirkonnakood kujul piirkond=XX või piirkond=XX-YY (region=) võimaldab objekti siduda kindla riigi või piirkonnaga. Piirkonnakoodid vastavad standardile ISO 3166. ›XX‹ tähistab ISO 3166-1 kahetähelist maakoodi ja ›YY‹ ISO 3166-2 haldusüksuse koodi.

Selle järgi tuuakse kaardirakenduste lehel antud piirkonna kaardirakenduste lingid ettepoole. Enamasti tuvastatakse koordinaatide lehel piirkond (riik) ka ilma vastavat väärtust sisestamata. Seda koordinaatide järgi [1]. Koordinaatide järgi ei õnnestu mõnel juhul piirkonda õigesti tuvastada, kui asukoht on riigi maismaapiiri või rannajoone ümbruses või territoriaalmeres.

Puuduvad koordinaadid

Mall kuvab teksti "Koordinaadid puuduvad! Aita lisada.", kui malli kasutussüntaksis pole ette antud laiuse ja pikkuse väärtust ning koordinaate ei leidu ka Vikiandmete seotud üksuse juures. Koordinaadid saab lisada artikli koodi või Vikiandmetesse.

Et sisestada koordinaadid artikli koodi, kasuta eespool toodud süntaksit. Kui märkus puuduvate koordinaatide kohta kaasneb infokastiga, saab koordinaadiväärtused lisada infokasti süntaksisse. Sellisel juhul leiad parameetrite "NS" ja "EW" asemel kasutatavate koordinaadiparameetrite nimed vastava infokasti dokumentatsioonist. Näiteks mallis {{linn}} on need |laius= ja |pikkus=.

Link "Aita lisada" artikli päises viib vastava Vikiandmete üksuse juurde. Koordinaatide lisamiseks Vikiandmetesse klõpsa seal alaosa "Avaldused" (statements) all linki "lisa" ja kirjuta avanevale väljale tekst "koordinaadid" (või "coordinates", kui kasutad ingliskeelset kasutajaliidest). Seejärel sisesta paremal avanevale väljale koordinaadid ja klõpsa "salvesta". Sisestamiseks sobivad mitmes vormingus geodeetilised (geograafilised) koordinaadid, näiteks 58° 14′ N, 26° 25′ E või 58.343 26.118. Peatselt pärast koordinaatide salvestamist ilmuvad koordinaadid Vikipeedia artiklisse.

Koordinaatide Vikiandmetesse lisamise eeldus on, et artikkel on eelnevalt seotud Vikiandmete üksusega. Vikiandmetesse lisatud koordinaate saab kasutada ka teistes Vikipeedia keeleversioonides. Kui teed uue artikli ja koordinaadid on eelnevalt Vikiandmetes juba olemas, ilmuvad need puuduvate koordinaatide märkuse asemele keelelinkide lisamise järel.

Vaata ka