Maailma Tolliorganisatsioon

Allikas: Vikipeedia

Maailma Tolliorganisatsioon (inglise keeles World Customs Organization, lühend WCO) on valitsustevaheline organisatsioon. Oma ülemaailmse liikmeskonnaga peetakse WCOd globaalseks tollide kommuuniks. WCO tegeleb kaupade klassifitseerimise, tolliväärtuste määramise, päritolureeglite, tollitulude kogumise, tarneahela turvalisuse, rahvusvahelise kaubanduse hõlbustamise, intellektuaalomandi õiguste toetamise (seoses tolli toimingute võltsimisega), terviklikkuse edendamise ning stabiilse tolli suutlikkuse tagamisega. Samuti aitab läbi viia tollireforme ja -moderniseerimisi.

1947. aastal asutasid 13 Euroopa riiki uurimisrühma, et uurida GATTi avastatud tolliprobleeme. Selle tulemusena võeti 1950. aastal vastu Tollikoostöö Nõukogu (CCC – Customs Co-operations Council) asutamise konventsioon, millele kirjutati alla Brüsselis. 26. jaanuaril 1953 toimus Tollikoostöö Nõukogu avaistung, millel osales 17 asutajariiki. WCO liikmelisus laienes kõigile maailma riikidele. 1994. aastal võttis organisatsioon praeguse nime. Praegu vastutavad WCO liikmed rohkem kui 98% rahvusvahelise kaubanduse tollikontrolli eest.

WCO on rahvusvaheliselt tunnustatud kui maailma tollialaste teadmiste keskpunkt ning mängib juhtivat rolli tolli küsimustes, aruteludes, arendamises ning tänapäevaste tollisüsteemide ning protseduuride rakendamises. On vajalik vastavalt oma liikmete vajadustele ning strateegilisele keskkonnale ning selle vahenditele.

WCO peamiseks eesmärgiks on suurendada tolliasutuse liikmete tõhusust ning tulemuslikkust, aidates seeläbi neil anda oma panus riigi arengueesmärkidesse, eriti tulude kogumisel, riigi julgeolekul, kaubanduse lihtsustamisel ning kaubandusstatistika kogumisel.

Oma eesmärkide saavutamiseks on WCO vastu võtnud mitmeid tollialased õigusakte, näiteks:

  • Rahvusvaheline konventsioon kaupade kirjeldamise ja kodeerimise (HS Convention)
  • Rahvusvaheline konventsioon tolliprotseduuride lihtsustamiseks ja kooskõlastamiseks (RKC)
  • ATA-konventsioon ja ajutise impordi konventsiooni (Istanbuli konventsioon)
  • Arusha deklaratsioon tolli terviklikkusest
  • SAFE standardite raamistik, et lihtsustada ja muuta turvalisemaks Global Trade