Maailma Tolliorganisatsioon

Allikas: Vikipeedia

Maailma Tolliorganisatsioon (inglise keeles World Customs Organization, lühend WCO) on valitsustevaheline organisatsioon. Oma ülemaailmse liikmeskonnaga peetakse WCOd globaalseks tollide kommuuniks. WCO tegeleb kaupade klassifitseerimise, tolliväärtuste määramise, päritolureeglite, tollitulude kogumise, tarneahela turvalisuse, rahvusvahelise kaubanduse hõlbustamise, intellektuaalomandi õiguste toetamise (seoses tolli toimingute võltsimisega), terviklikkuse edendamise ja stabiilse tolli suutlikkuse tagamisega. Samuti aitab ellu viia tollireforme ja -moderniseerimisi.

1947. aastal asutasid 13 Euroopa riiki uurimisrühma, et uurida GATTi avastatud tolliprobleeme. Selle tulemusena võeti 1950. aastal vastu Tollikoostöö Nõukogu (CCC – Customs Co-operations Council) asutamise konventsioon, millele kirjutati alla Brüsselis. 26. jaanuaril 1953 toimus Tollikoostöö Nõukogu avaistung, millel osales 17 asutajariiki. WCO liikmesus laienes kõigile maailma riikidele. 1994. aastal võttis organisatsioon praeguse nime. Praegu vastutavad WCO liikmed rohkem kui 98% rahvusvahelise kaubanduse tollikontrolli eest.

WCO on rahvusvaheliselt tunnustatud kui maailma tollialaste teadmiste keskpunkt, mis mängib juhtivat rolli tolli küsimustes, aruteludes, arendamises ning tänapäevaste tollisüsteemide ja protseduuride rakendamises. On vajalik vastavalt oma liikmete vajadustele ning strateegilisele keskkonnale ja selle vahenditele.

WCO peamiseks eesmärgiks on suurendada tolliasutuse liikmete tõhusust ja tulemuslikkust, aidates seeläbi neil anda oma panus riigi arengu eesmärkidesse, eriti tulude kogumisel, riigi julgeolekul, kaubanduse lihtsustamisel ja kaubandusstatistika kogumisel.

Oma eesmärkide saavutamiseks on WCO vastu võtnud mitmeid tollialased õigusakte, näiteks:

  • Rahvusvaheline konventsioon kaupade kirjeldamise ja kodeerimise (HS Convention)
  • Rahvusvaheline konventsioon tolliprotseduuride lihtsustamiseks ja kooskõlastamiseks (RKC)
  • ATA-konventsioon ja ajutise impordi konventsiooni (Istanbuli konventsioon)
  • Arusha deklaratsioon tolli terviklikkusest
  • SAFE standardite raamistik, et lihtsustada ja muuta turvalisemaks Global Trade