Maa süsteemi teadus

Allikas: Vikipeedia

Maa süsteemi teadus on teadusharu, mis uurib Maad kompleksselt, spetsialiseerumata ühele konkreetsele geosfäärile.

Maa süsteemi teadus on justkui segu geoloogiast, meteoroloogiast, okeanograafiast, mullateadusest jne. Maa süsteemi teadusele panevad aluse tõdemused, et Maa on ainevahetuse seisukohalt suletud (kui jätta meteoriidid jms arvestamata), kuid energiavahetuse seisukohalt avatud süsteem ning et protsessid ühes geosfääris mõjutavad paratamatult protsesse teistes geosfäärides, mistõttu tuleb meie koduplaneeti tema täieliku mõistmise huvides uurida kompleksselt.

Maa süsteemi teaduse huviorbiidis on kõikvõimalikud mitmeid geosfääre hõlmavad ringed, näiteks süsinikuringe. Suure osa Maa süsteemi teadusest hõlmab kliimaga seotu, sest esiteks on kliimasüsteemi pikemaajalised muutused väga tugevalt seotud muutustega, mis ei toimu mitte atmosfääris, vaid mõnes teises geosfääris, näiteks litosfääris. Teiseks on kliima laiemat üldsust huvitav teema ning põnevust lisab ka see, et kliimamuutuste põhjuste ning tagajärgede osas ei ole üldaktsepteeritud seisukohti.