Mine sisu juurde

Loovust soodustav töökeskkond

Allikas: Vikipeedia

Töökeskkond on piisavalt loov juhul, kui töötajad hommikul ärgates tahavad tööle minna.[1] Kui töökeskkond soodustab ideede genereerimist, teamiste jagamist ja loovat probleemilahendust, siis loovad töötajad meelsamini uusi lahendusi, julgevad riskida ja võtavad vastu uusi väljakutseid.[2][3]

Loovuse stimuleerimiseks on teadlased välja pakkunud erinevaid töökeskkonna tegureid, mis põhijoontelt on siiski sarnased.

Esimeseks loovust soodustavaks teguriks peetakse võimalust ja vabadust valida, millist ülesannet täita ja kuidas seda teha. Inimene saab ise valida, mil viisil ta probleemi lahendab. [2] Töötajatele tuleb võimaldada võtta huvitavaid ja keerulisi väljakutseid. Need arendavad sisemist motivatsiooni, kuid samas ei tohi eesmärgid ja ülesanded olla liiga keerulised, sest siis hakkab motivatsioon vähenema.[3]

Teiseks on oluline töö hea planeerimine ja organiseerimine.[2] Kui organisatsiooni juhtkond planeerib nädalaks täpselt, mida töötajad teevad, siis töötajad tunnevad, kindlust ja usaldust ning tahavad tööd teha.[1] Väga olulised on selged eesmärgid ja arusaadav probleemipüstitus, suhtlemises peaks juht olema töötajatele eeskujuks.[2] Püüdes teha midagi väga uuenduslikku on töötajatel risk ebaõnnestuda, seega on väga oluline, et organisatsioon ja selle juht võtaks riski enda peale ja soodustaks eksperimenteerimist.[2][3]

Kolmandaks innovatsioonilise töö teguriks on ressursid. See on kõik vajalik, mida organisatsioon saab pakkuda, et töö sujuks: nii rahalised ja materiaalsed vahendid, kui ka piisava aja andmine uue töö tegemiseks, kompetentsed inimesed, koolitusvõimalused, asjakohane informatsioon ja info liikumise tagamine organisatsioonis. [2][3]

Neljandaks on loovust soosivas organisatsioonis olulised nii töötajate omavahelised suhted, kui ka suhted ülemustega. Soodustatud on katsed ja eksperimendid, aktsepteeritakse ebaõnnestumisi ning premeeritakse avalikult töötajate jõupingutusi.[2][3] Kui inimesed tegelevad keeruliste ja uute väljakutsetega, tekivad paratamatult ka probleemid, siis peab olema võimalus asja teistega arutada. Kui arutelu tekkimist ei võimaldata, kipuvad vanadest probleemidest uued tekkima.[3]

Lõpuks on oluline tunda rõõmu vastastikusest koostööst, see suurendab nii meeskonna, kui ka individuaalset jõudlust.[3]

Hästi kujundatud töökeskkonnal on kõige otsesem mõju ülesande sooritamise motivatsioonile. Loovust ja innovatsiooni on võimalik suurendada ja stimuleerida meeldiva töökeskkonna kaudu.[2] 

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 Barkhodaee, Sep (2015). "Five Ways to Stimulate a Friendly Working Environment".
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Kallas, Elina (2015). Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks. Tartu. Lk 29-33.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Denti, Leif (2013). "Top Six Components of a Creative Climate". Innovation Psychology.[alaline kõdulink]