Loogiline empirism

Allikas: Vikipeedia

Loogiline empirism on filosoofias empirismi vorm, nimelt seisukoht, mille kohaselt teadmine on kas empiiriline teadmine või siis aprioorne teadmine, kuid viimasel juhul on tegemist sisutühjade teadmistega. Aprioorseks teadmiseks peetakse loogika ja matemaatika tõdede teadmist.

Loogilist empirismi on pooldanud Bertrand Russell ja Viini ringi filosoofid.

Filosoofilise vooluna samastatakse loogilist empirismi loogilise positivismi ja neopositivismiga.

Loogilisele empirismile on hiljem esitatud niipalju vastuväiteid, et tänapäeval pooldavad seda vähesed filosoofid. Eestis on loogilist empirismi pooldanud Viktor Palm.