Mine sisu juurde

Lihtlause

Allikas: Vikipeedia

Lihtlause on lause, mille koosseisu ei kuulu osalauseid. Lihtlause väljendab erinevalt liitlausest ühte tegevust, seisundit või olukorda, näiteks Laps laulis valjult.

Lihtlause tuum on öeldis, millega seostuvad ülejäänud lauseliikmed, näiteks Koer (alus) lamas (öeldis) põõsa all (määrus). Öeldise leksikaalne ja grammatiline tähendus määrab ära lihtlause ehituse põhijooned.

Lihtlause liigid

[muuda | muuda lähteteksti]

Koondlause on lihtlause, mis sisaldab vähemalt kahte ühele ja samale küsimusele vastavat, s.o ühe ja sama lauseliikmena käituvat lause moodustajat, mis on rinnastusseoses näiteks Silvi (kes?, alus), Pilvi (kes?, alus) ja Milvi (kes?, alus) läksid seenele.

Verbikeskne lihtlause

[muuda | muuda lähteteksti]

Verbikeskne lihtlause on lihtlause, mis sisaldab ainult tegusõnast sõltuvaid sõnu või fraase.

Laiendatud verbikeskne lihtlause

[muuda | muuda lähteteksti]

Laiendatud verbikeskne lihtlause on lihtlause, mis sisaldab tegusõnast sõltuvate sõnade või fraaside kõrval ka kogu lausest, lause sisust või mõnest muust tegusõnast sõltuvaid elemente.