Sotsiaalpoliitika

Allikas: Vikipeedia

Sotsiaalpoliitika mõiste on mitmetähenduslik. Levinumates tähendustes mõistetakse sotsiaalpoliitika all:

  1. seisukohti ja põhimõtteid, mis puudutavad ressursside ja vastutuse jaotust üksikisiku, rühmade ja kogukondade vahel ühiskonnas;
  2. abinõude süsteemi sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks.

Sotsiaalpoliitika kesksed osavaldkonnad on sotsiaalkaitse poliitika, tööturupoliitika, tervishoiupoliitika, eluasemepoliitika.