Laulasmaa deklaratsioon

Allikas: Vikipeedia

Laulasmaa deklaratsioon on 2005. aastal justiitsminister Rein Langi ja siseminister Kalle Laaneti poolt alla kirjutatud deklaratsioon kuritegevusevastase võitluse eelistustest, mille kohaselt ministrid peavad vajalikuks käsitleda prokuratuuri ja politsei ühiste eelistustena võitlust alaealiste poolt ja alaealiste suhtes toime pandud kuritegevusega ja organiseeritud kuritegevusega.

Deklaratsiooni tekst[muuda | muuda lähteteksti]

Laulasmaa deklaratsioon kuritegevusevastase võitluse eelistustest

23. august 2005

Lähtudes vajadusest määratleda kuritegevuse vastases võitluses ühised eesmärgid selgelt ja arusaadavalt,

eesmärgiga vähendada organiseeritud kuritegevuse mõju, suunata alaealisi õigusrikkujaid hoiduma uute õigusvastaste tegude toimepanemisest ning vältida eeskätt laste sattumist kuriteoohvriteks,

võttes arvesse, et ühiskonna kui terviku ja iga üksikisiku turvalisust ei loo mitte karmid karistused, vaid meetmed, mis on suunatud õigusrikkumiste ärahoidmisele ja toimepandud kuritegude tulemuslikule avastamisele,

rõhutades, et kuritegude ennetamine ja turvatunde loomine on kõigi elanike, nende ühenduste ja kohalike omavalitsuste ning riigivõimu ühisasi ja et edu saab saavutada ainult koostöös,

peavad justiitsminister ja siseminister vajalikuks käsitleda prokuratuuri ning politsei ühiste eelistustena võitlust:

1. alaealiste poolt ning alaealiste suhtes toimepandud kuritegevusega, esmajärjekorras lapsohvritega vägivalla- ja seksuaalkuritegudega;

2. organiseeritud kuritegevusega, esmajärjekorras:

2.1 narkootiliste ning psühhotroopsete ainetega seotud kuritegevusega;

2.2 inimkaubandusega seotud kuritegevusega;

2.3 kriminaaltulu (sh korruptiivse tulu) ja rahapesuga seotud kuritegevusega.

Justiitsminister ja siseminister väljendavad täiendavalt soovi täpsustada vajadusel iga järgneva aasta kuritegevusevastase võitluse eelistused kriminaalmenetluses eelneva aasta detsembri­kuus.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]