Kuubiline süngoonia

Allikas: Vikipeedia

Kuubiline süngoonia (inglise cubic (isometric) system) on kristallograafias üks kuuest süngooniast, mille iseloomulikuks tunnuseks on neli kolmandat järku sümmeetriatelge.

Kolm kristallograafilist telge on ühepikkused ning on üksteise suhtes risti.

Kuubiline süngoonia on kõige sümmeetrilisem süngoonia.

Kuubilisse süngooniasse kuulub viis punktigruppi:


Süngoonia
Klass

TELJED

S. tasand Inversioonikese Hermann-Maugini sümbolid
Olulisemad mineraalid
2. järku 3. järku 4. järku 6. järku
Kuubiline

 

 

Tetartoidaalne 3 4 23
Diploidaalne 3 4 3 jah 2/m 3 püriit
Hekstetraeedriline 3 4 6 43m haüiin, noseaan, sfaleriit
Güroidaalne 6 4 3 432
Heksoktaeedriline 6 4 3 9 jah 4/m 3 2/m fluoriit, granaadid, haliit, teemant, mitmed ehedad metallid