Kontaktõpe

Allikas: Vikipeedia

Kontaktõpe (ingl contact learning, contact teaching) on õppekeskkonnas (sh e-õppes) toimuv õppetöö, milles osalevad korraga nii üliõpilane kui ka õppejõud. Kontaktõpe on loeng, seminar, praktikum, laboratoorne töö, individuaaltund vm õppetöö vorm, mis võimaldab saavutada õpiväljundeid.[1]

Seos iseseisva õppega[muuda | muuda lähteteksti]

Kontaktõpe on iseseisva õppe vastand.[2] Iseseisva õppe (töö) käigus omandab õppija õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teadmised iseseisvalt, järgides õppejõu antud juhiseid.[1]

Seos auditoorse ja e-õppega[muuda | muuda lähteteksti]

Kontaktõpe põhineb õppijate ja õpetaja vahetul suhtlusel õppekeskkonnas.[2] Õppekeskkond võib olla nii füüsiline kui ka virtuaalne.[3] Eristada võib auditoorset ja veebipõhist kontaktõpet. Auditoorse kontaktõppe korral suhtlevad õppija ja õppejõud samas füüsilises ruumis (nt klassiruum, labor), seevastu veebipõhise kontaktõppe korral toimub suhtlus e-õppe keskkonnas (nt Moodle).

Kontaktõppe keskne tunnus on vahetu suhtlus. Olenemata õppekeskkonnast peab see suhtlus olema sünkroonne. Kui õppetöö toimub füüsilises keskkonnas, eeldab see õppija ja õppejõu suhtlust (see, kui õppejõud jätab õppija(d) üksi klassiruumi iseseisvat tööd tegema, ei liigitu kontaktõppeks). Kui õppetöö toimub virtuaalses keskkonnas, liigitub kontaktõppeks vaid see osa, milles kasutatakse sünkroonse suhtluse vahendeid. Need on reaalajas kasutatavad vahendid, nt MSN, Skype, veebipõhise õpikeskkonna jututuba, Horizon Wimba vahendid, seevastu nt veebipõhise õpikeskkonna foorum ja e-post liigituvad asünkroonsete vahendite hulka[4].

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 eRT Kõrgharidusstandard §5 Riigi Teataja
  2. 2,0 2,1 Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat (2014). Eesti keele Sihtasutus. http://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi?Q=kontakt%C3%B5pe&F=M&C06=en
  3. Siilivask, R. (2013). Õpingud virtuaalses keskkonnas, kontaktõpe ja iseseisev töö e-õppes. – E-õppe uudiskiri. https://uudiskiri.e-ope.ee/2013/11/04/opingud-virtuaalses-keskkonnas-kontaktope-ja-iseseisev-too-e-oppes/
  4. Villems, A. jt (2013). Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. https://sisu.ut.ee/sites/default/files/juhendid/files/e-kursuse-juhend.pdf