Kelmus

Allikas: Vikipeedia

Kelmus on varalise kasu saamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.

Eestis karistatakse kelmuse eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Kui kelmuse on toime pannud füüsiline isik, kes on varem toime pannud kelmuse, varguse või omastamise, ametiisik või kui kelmus on toime pandud suures ulatuses, grupi või kuritegeliku ühenduse poolt või avalikkuse poole pöördudes, karistatakse kelmi ühe- kuni viieaastase vangistusega. Juriidilist isikut karistatakse kelmuse eest rahalise karistusega.

 Legaaldefinitsioon: Karistusseadustik, § 209. Kelmus

(1) Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel - karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud: 1) isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, varguse või omastamise; 11) ametiisiku poolt, – [RT I 2007, 13, 69 – jõust. 15.03.2007]

2) suures ulatuses; 3) grupi või kuritegeliku ühenduse poolt või 4) avalikkuse poole pöördudes, - karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahalise karistusega.

Karistusseadustik

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]