Kõrvalhulkraksed

Allikas: Vikipeedia
Käsnad on ainsad nüüdisajal elavad kõrvalhulkraksed
Taksonoomia
Domeen
Eukarüoodid Eucaryota
Alamriik
Kõrvalhulkraksed Parazoa

Kõrvalhulkraksed (Parazoa ehk Enantizoa) on iidsete loomade alamriik, keda tänapäeval esindavad vaid käsnad. Kõrvalhulkrakseid on teada umbes 5000 liiki, kellest umbes 150 elavad magevees. Nende vastsed on planktilised ja täiskasvanud isendid sessiilsed.

Kõrvalhulkraksed erinevad oma esivanematest kaelusviburlastest selle poolest, et nad on makroskoopilised ja diferentseerunud rakkudega, kuid pärishulkraksetega (Eumetazoa) võrreldes puuduvad neil päriskoed.

Kõrvalhulkraksete eripäraks on ka asümmeetrilisus.