Julgeolekuasutus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Julgeolekuasutus on Eesti valitsusasutus, mille eesmärk on tagada riigi julgeolek põhiseadusliku korra püsimisega mittesõjaliste ennetavate vahendite kasutamise abil ning julgeolekupoliitika kujundamiseks ja riigikaitseks vajaliku teabe kogumine ja töötlemine.

Eesti julgeolekuasutused on:

Kaitsepolitseiameti ülesanded on:

  • 1) riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldse muutmise ärahoidmine ja tõkestamine ning selleks vajaliku teabe kogumine ja töötlemine;
  • 2) riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamine ja tõkestamine, sealhulgas riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ettenähtud juhtudel ja korras (vastuluure), välja arvatud Julgeolekuasutuste seaduse § 7 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel;
  • 2-1) terrorismi ja selle rahastamise ning toetamise ärahoidmine ja tõkestamine ning selleks vajaliku teabe kogumine ja töötlemine;
  • 2-2) riigi julgeolekut ohustava korruptsiooni ärahoidmine ja tõkestamine ning selleks vajaliku teabe kogumine ja töötlemine;
  • 3) nende kuritegude tõkestamine, mille kohtueelne uurimine on Kaitsepolitseiameti pädevuses, välja arvatud Julgeolekuasutuste seaduse § 7 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel;
  • 4) seadusega ettenähtud juhtudel kuritegude kohtueelne uurimine.

Välisluureameti ülesanded on:

  • 1) riigile välis-, majandus- ja riigikaitsepoliitika kujundamiseks ning riigikaitseks vajaliku välisriike, välismaiseid tegureid või tegevust puudutava teabe kogumine ja töötlemine;
  • 2) vastuluure teostamine riigi välisesinduste ja nende Kaitseväe struktuuriüksuste või nende teenistujate kaitseks, mis asuvad väljaspool riigi territooriumi;
  • 3) vastuluure teostamine oma teenistujate, koostööle kaasatud isikute ja valduse kaitseks;
  • 4) elektroonilise teabeturbe ning eriside korraldamine ja kontrollimine (Eriside on elektroonilise side teenus riigisaladust ja salastatud välisteavet sisaldavate sõnumite turvaliseks ja töökindlaks edastamiseks).

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]