Jüri–Vaida tee

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Kaart

Jüri–Vaida tee (riiklik registreerimisnumber 11114) on kõrvalmaantee Rae vallas. Tee pikkuseks on 8,5 km.

Tee saab alguse Jüri–Aruküla tee esimesel kilomeetril Jüri alevikus. Tee läbib Aaviku, Patika, Kautjala, Veskitaguse ja Suuresta külad ning Jüri aleviku. Tee lõpeb Vaida–Pajupea tee alguses Suuresta külas. Tee ületab ühe silla (Vaida III sild üle Pirita jõe tee kaheksandal kilomeetril) ja 12 truupi. Bussipeatusi jääb teele 4: Veetorni, Aaviku, Kautjala, Patika.

Tee on mustkattega. Kuni 5,6. km-ni on tee klassita, Patika liiklussõlme juures on tee klass IV, alates 6,4. kilomeetrist kuni tee lõpuni on tee klass V. Liiklussagedus on 200...500 autot ööpäevas. Kiiruspiirangud on esimesel kilomeetril (50), teisel kilomeetril Aaviku küla tiheasustusega alal (50), Patika liiklusõlmest kuni tee lõpuni (50). Teevalgustuse kohta andmed puuduvad.

Teega ristub kuuendal kilomeetril mitu Patika liiklussõlme ühendusteed.