Isoleeriv keel

Allikas: Vikipeedia

Isoleeriv keel ehk amorfne keel on keel, milles ei ole sõnade fleksiooni ega derivatsiooni (näiteks vanahiina keel) või ei ole ainult fleksiooni (näiteks vietnami keel) ja milles grammatilisi seoseid väljendavad lause sõnajärg või abisõnad. Harilikult on nendes keeltes sõnad ühesilbilised.