Isokvant

Allikas: Vikipeedia

Isokvant (inglise isoquant) tähendab majandusuuringutes kõverat, mis kajastab erinevate tegurite kombinatsioone.

Selle edasiarendus – isokvantanalüüs – on vaatlusandmete statistilise töötlemise meetod, mis sisaldab dispersioon-, regessioon- ja klasteranalüüsi elemente.

Isokvantanalüüs[muuda | muuda lähteteksti]

Iga vaatlusobjekt on paljuaspektiline (omab mitmeid tunnuseid). Isokvantanalüüs kujutab endast tunnus-kombinatsioonide vaheliste seoste uurimist. Vastavalt uuringu eesmärgile jaotatakse tunnused argument- ja resultaattunnusteks. Argumenttunnuste ruum dekomponeeritakse nn seisundklastriteks C(X). Igale seisundklastrile C(X) vastab resultaattunnuste regressioonfunktsioon M(Y). Naaber-seisundklastrite regressioonfunktsioone ühendav kõver on isokvant ehk isokõver.

Saadud isokvantide parved on kasutajasõbralikud. Neid on edukalt kasutatud mitmesugustes ökoloogilistes, tehnoloogilistes ja meditsiinilistes uuringutes.

Kirjandust isokvantanalüüsist[muuda | muuda lähteteksti]

  • Isoquanta Models, their Architecture and Application. 1988. (Toimet. Martin, J., Tevet, J.-T., Õunapuu, E.). Estonian Acad. Sci., pp. 108. Tallinn.
  • Tevet, J.-T., Rätsep, Ü. 1988. The architecture of the isoquanta methods. – Isoquanta Models, their Architecture and Application, 8-18. Tallinn.
  • Tevet, J.-T., Käbi, A. 1990. Isoquanta method for analyzing technological data. – Proc. of Conference on Cellural Concrete, 61-63. Bratislava.
  • Tevet, J.-T., Mäemets, A. 1985. Isoquanta and the structure of interelations between lake characteristics obtained by their means. – Proc. Estonian Acad. Sci., Biol., 34 (1985), N 2, 94-111.
  • Planken, A., Tevet, J.-T. 1984. Ühest uuest meetodist meditsiiniliste andmete töötlemiseks. – N. Eesti Tervishoid, Nr. 4, 264-268.