Infinitiiv

Allikas: Vikipeedia

Infinitiiv (ka tegevusnimi) on verbi ehk tegusõna infiniitne lihtvorm.

Eesti keeles võib infinitiiv oma käändevormidega olla kas

  1. da-tegevusnimi ehk da-infinitiiv (nt elada),
  2. vat-tegevusnimi ehk vat-infinitiiv (nt elavat),
  3. ma-tegevusnimi ehk supiin (nt elama).