Gibbsi-Helmholtzi võrrand

Allikas: Vikipeedia

Gibbsi-Helmholtzi seadus kirjeldab termodünaamikas energia ja entalpia vahelist seost sõltuvalt temperatuurist :

.

Sümbol tähistab osatuletist temperatuuri järgi ja tähendab, et suuruste muutus toimub püsival rõhul .

Mõnedes allikates nimetatakse Gibbsi-Helmholtzi võrrandiks ka valemit

.

See on tegelikult Legendre’i transformatsioon ning seostab Gibbsi energia, entalpia, temperatuuri ja entroopia . Sisult on see identne eelmise võrrandiga, sest on saadud diferentsiaalarvutuse teisenduste teel. Sel valemikujul on tähtis koht keemilise tasakaalu käsitluses, sest võimaldab otseselt võrrelda entroopia ja entalpia mõju Gibbsi energiale ja hinnata, kumb neist on „termodünaamiliselt“ eelistatud.

Seadus on nimetatud USA füüsiku Josiah Willard Gibbsi ning saksa füsioloogi ja füüsiku Hermann von Helmholtzi järgi.