Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

Allikas: Vikipeedia

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (inglise European Union Aviation Safety Agency, lühendatult EASA) on Euroopa Liidu lennundusohutuse strateegia keskne juhtagentuur. Amet on asutatud 2002. aastal ja see asub Saksamaal Kölnis.[viide?]

Töötajaid on ligikaudu 500. Ameti eesmärgiks on edendada Euroopa Liidu tsiviillennunduses ühtseid ning parimaid ohutus- ja keskkonnakaitsenorme.[viide?]

Amet arendab ühiseid ohutus- ja keskkonnaeeskirju Euroopa Liidu tasemel, jälgib normide kohaldamist liikmesriikides tehtavate kontrollkäikudega ning pakub vajalikke tehnilisi eriteadmisi, väljaõpet ja uuringuid.[viide?]

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti pädevuses on tüübisertifikaatide väljastamine nendele lennuki-, mootori- ja osamudelitele, mis on Euroopa Liidus kasutamiseks heaks kiidetud. See pakub lennundusele kui majandusharule eeliseid, ühtlustatud tehnilisi nõudeid, teenuste soodsamat hinda ja keskset teavet.[viide?]

Kokkuvõttes on ameti põhiülesanded järgmised:

  • aidata Euroopa Liidu Komisjonil ja liikmesriikidel koostada lennundusohutuse õigusakte ning pakkuda neile tehnilisi eriteadmisi;
  • kontrollkäigud, väljaõpe ja standardimisprogrammid Euroopa Liidu lennundusohutuse õigusaktide kohaldamiseks kõigis liikmesriikides ühetaoliselt;
  • lennukite, mootorite ja osade ohutus- ja keskkonnakõlblikuse tüübisertifikaatide väljastamine;
  • kolmandate riikide lennukiprojekteerimis, -ehitamise ja hooldusfirmade heakskiitmine ja järelevalve;
  • andmete kogumine ja analüüsimine ning uuringud lennundusohutuse suurendamiseks.[viide?]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]