Erinevus lehekülje "Eesti Advokatuur" redaktsioonide vahel

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
resümee puudub
6. aprillil 1938. aastal andis riigihoidja Konstantin Päts dekreediga nii uue kohtute seaduse kui ka advokatuuri seaduse. Vastavalt uuele seadusele lõpetas Vannutatud Advokaatide Nõukogu oma tegevuse senisel kujul ja selle asemele valiti üldkoosoleku poolt 15-liikmeline Advokatuuri Nõukogu, mille esimeheks sai Alfred Maurer.
 
Nõukogude võimu kehtestamisel Eestis likvideeriti Eesti Advokatuur ühes organitega 1. märtsist 1941 ning samal päeval toimus Advokatuuri Organiseerimise Büroo poolt kokku kutsutud esimene Eesti NSV Advokaatide Kolleegiumi liikmete üldkoosolek, millest võttis osa 114 advokaati (sooviavaldusi kolleegiumi liikmeks saamiseks esitati 473, neist rahuldati 145). Alates 1947. a algasid Advokaatide Kolleegiumis puhastused, mille käigus advokaatide kaader vahetus põhiliselt poliitilistel põhjustel. 22. jaanuaril 1990. aastal toimunud Advokaatide Kolleegiumi presiidiumi istungil otsustati tunnistada aastatel 1944-1951 toimunud 71 advokaadi väljaheitmine põhjendamatuks.
 
Nõukogude võimu lagunemisel 1990-ndate aastate alguses muutus aktuaalseks ka Eesti Advokatuuri taastamine. 10. detsembril 1991. aastal võttis Ülemnõukogu vastu Eesti Vabariigi seaduse Eesti Advokatuuri kohta ning 19. ja 20. veebruaril 1992. a toimus advokaatide üldkoosolek, kus Eesti Advokaatide Kolleegium lõpetas oma tegevuse ning Eesti Advokatuur tunnistati selle õigusjärglaseks.
 
14. juunil 2014. aastal tähistab Eesti Advokatuur oma 95ndat juubelit.
 
== Juhtorganid ==
Advokatuuri alaliselt tegutsev juhtorgan on juhatus, kus on vähemalt seitse liiget. Juhatus valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks ning praegune juhatus astus ametisse 1. märtsil 2013 koosseisus:
 
Liikmed: Hannes Vallikivi (esimees), Katrin Kahn, Ants Karu, Jüri Leppik, Andrus Lillo, Maivi Ots, Madis Päts ja Jaanus Tehver.
Hannes Vallikivi - aseesimees
Katrin Kahn
Ants Karu
Jüri Leppik
Andrus Lillo
Maivi Ots
Madis Päts
Jaanus Tehver
 
Asendusliikmed:
Maire Arm, Karin Madisson ja Martin Tamme.
Karin Madisson
Martin Tamme
 
=== Kutsesobivuskomisjon ===
Advokatuuri kutsesobivuskomisjon moodustatakse üheteistkümneliikmelisena viieks aastaks. Komisjon eksamineerib advokatuuri astuda soovijaid ja advokaadikutse taotlejaid, viib läbi sobivustesti välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta ning annab juhatuse ülesandel hinnangu advokaadi kutsesobivusele. Kutsesobivuskomisjoni kuuluvad kuus vandeadvokaati, kaks kohtunikku, õigusteadlane, riigiprokurör ja justiitsministri määratud Justiitsministeeriumi esindaja.
 
Liikmed: Urmas Ustav (esimees), Aadu Luberg, Mari-Ann Simovart, Toomas Tamme, Toomas Taube, Erki Vabamets, Viktor Brügel (kohtunik), Enno Loonurm (kohtunik), Marko Aavik (Justiitsministeeriumi esindaja), Jaan Naaber (riigiprokurör) ja Karin Sein (õigusteadlane).
Liikmed:
Urmas Ustav - esimees
Aadu Luberg
Mari-Ann Simovart
Toomas Tamme
Toomas Taube
Erki Vabamets
Viktor Brügel (kohtunik)
Enno Loonurm (kohtunik)
Marko Aavik (Justiitsministeeriumi esindaja)
Jaan Naaber (riigiprokurör)
Karin Sein (õigusteadlane)
 
Asendusliikmed:
Meeli Kaur (kohtunik), Gunnar Vaikmaa (Justiitsministeeriumi esindaja), Heili Sepp (riigiprokurör) ja Ülle Madise (õigusteadlane).
Meeli Kaur (kohtunik)
Gunnar Vaikmaa (Justiitsministeeriumi esindaja)
Heili Sepp (riigiprokurör)
Ülle Madise (õigusteadlane)
 
=== Revisjonikomisjon ===
Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Revisjonikomisjon valitakse vandeadvokaatide seast vähemalt kolmeliikmelisena neljaks aastaks.
 
Liikmed: Ene Ahas, Alla Jakobson ja Marko Tiiman.
Liikmed:
Ene Ahas
Alla Jakobson
Marko Tiiman
 
Asendusliikmed: Sirje Must ja Jüri Sirel.
Sirje Must
Jüri Sirel
 
=== Aukohus ===
Aukohtusse kuulub neli advokatuuri üldkogu valitud vandeadvokaati, kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane.
 
Liikmed: Andres Aavik (esimees), Liina Linsi, Priit Manavald, Leino Biin, Raul Narits (õigusteadlane), Indrek Parrest (kohtunik) ja Imbi Sidok-Toomsalu (kohtunik).
Liikmed:
Andres Aavik - esimees
Liina Linsi
Priit Manavald
Leino Biin
Raul Narits (õigusteadlane)
Indrek Parrest (kohtunik)
Imbi Sidok-Toomsalu (kohtunik)
 
Asendusliikmed: Leon Glikman, Raivo Laus ja Tõnis Tamme.
Leon Glikman
Raivo Laus
Tõnis Tamme
 
=== Eetika- ja metoodikakomisjon ===
Eetika- ja metoodikakomisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine advokaatide kutse-eetika nõuete ja advokaaditegevuse metoodika osas. Eetika- ja metoodikakomisjon võib avaldada arvamust ka muudes Eesti Advokatuuri puudutavates küsimustes.
 
Liikmed: Martin Tamme (esimees), Pirkko-Liis Harkmaa, Peeter Kutman, Kaupo Lepasepp, Tõnis Tamme, Aare Tark ja Toomas Vaher.
Liikmed:
Martin Tamme - esimees
Pirkko-Liis Harkmaa
Peeter Kutman
Kaupo Lepasepp
Tõnis Tamme
Aare Tark
Toomas Vaher
 
 
 
Esimehed
Advokatuuri esimehed peale Eesti Advokatuuri tegevuse taastamist: 1992 – 1994: Jaak Oja; 1994 – 2001: Aare Tark; 2001 – 2004: Üllar Talviste; 2004 – 2010: Aivar Pilv ja 2010 – 2013: Toomas Vaher.
1992 – 1994: Jaak Oja
1994 – 2001: Aare Tark
2001 – 2004: Üllar Talviste
2004 – 2010: Aivar Pilv
2010 – 2013: Toomas Vaher
 
Alates 1. märtsist 2013: Sten Luiga
 
Alates 1992. aastast on Eesti Advokatuur Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (International Bar Association - IBA) liige.
1.mail 2004.a sai Eesti Advokatuur CCBE (Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu) täisliikmeks seoses Eesti Vabariigi vastuvõtmisega Euroopa Liidu liikmeks. Eesti Advokatuur osaleb aktiivselt CCBE (www.ccbe.eu) tegevuses, vastates erinevatele CCBE uuringutele ja küsimustikele ning osaledes CCBE alalise komitee ja töögruppide istungitel.
 
Eesti Advokatuuri esindajad CCBE's:
Delegatsiooni juht - Hannes Vallikivi
 
Esindajad CCBE komiteedes, töögruppides: Õigusabi: Katrin Kahn; Kutsekindlustus: Katrin Kahn; Konkurents: Hannes Vallikivi; Äriõigus: Maivi Ots; Kutse-eetika: Ants Karu; Kriminaalõigus: Jaanus Tehver; Rahapesu tõkestamine: Hannes Vallikivi; Euroopa eraõigus: Ene Soop; FAL2 ja ETP: Katrin Kose ja Aire Luts-Vähejaus.
Esindajad CCBE komiteedes, töögruppides:
Õigusabi: Katrin Kahn
Kutsekindlustus: Katrin Kahn
Konkurents: Hannes Vallikivi
Äriõigus: Maivi Ots
Kutse-eetika: Ants Karu
Kriminaalõigus: Jaanus Tehver
Rahapesu tõkestamine: Hannes Vallikivi
Euroopa eraõigus: Ene Soop
FAL2 ja ETP: Katrin Kose ja Aire Luts-Vähejaus.
 
== Riigi õigusabi ==
18

muudatust

Navigeerimismenüü