Ene Grauberg

Allikas: Vikipeedia

Ene Grauberg (sündinud 23. aprillil 1944) on eesti loogik ja filosoof. Ta oli Akadeemia Nordi rektor ja teoreetilise filosoofia professor ning on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor.

Haridus[muuda | muuda lähteteksti]

Töökäik[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1971–1973 TA Ajaloo Instituut, filosoofiasektori teadur
 • 1973–1975 Eesti Riiklik Kunstiinstituut, ühiskonnateaduste kabineti juhataja, vanemõpetaja (1,5)
 • 1975–1978 vanemõpetaja (0,5)
 • 1979–1983 Eesti Riiklik Kunstiinstituut, ühiskonnateaduste kateedri dotsent
 • 1984–1989 Eesti Riiklik Kunstiinstituut, ühiskonnateaduste kateedri juhataja, dotsent, professor
 • 1988–1991 Eesti Humanitaarinstituudi filosoofia õppetooli juhataja, prof (0,5)
 • 1989–1990 Eesti Vabariigi peaministri sotsiaal- ja haridusnõunik
 • 1990–1992 Eesti Haridusarenduse Keskus, haridusinnovatsioonikateedri juhataja
 • 1990–1995 Tartu Ülikooli mittekorraline professor haridusfilosoofiast (0,5)
 • 1991 Filosoofiakool (alates 1992. aastast Tallinna Bakalaureuse Erakool), asutajaliige-projektijuht
 • 1991–1994 Akadeemia Nord (kuni 1998. aastani Tallinna Bakalaureuse Erakool), rektor, professor
 • 1995 Kultuuri- ja Haridusministeerium, kõrghariduse ja arenduse asekantsler
 • 1996–2009 Akadeemia Nord, rektor; teoreetilise filosoofia professor
 • 2009–2010 Akadeemia Nord, teoreetilise filosoofia professor
 • 2006–2012 TEA entsüklopeedia filosoofia toimkonna projektijuht (0,25)
 • 2010–2014 Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, teoreetilise filosoofia professor
 • 2015–... Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut, emeriitprofessor

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Энэ Грауберг. Логико-гносеологический анализ основных эпистемических модальностей. 148 стр. Ленинградский Государственный Университет, философский факультет. 1978.
 • Ene Grauberg "Loogika ja vaidluskunst", 96 lk, Olion 1989.
 • Ene Grauberg ja Kiira Kivinurk “Inimene, ühiskond, maailm” 143 lk, Eesti Õppekirjanduse Keskus, 1990.
 • Ene Grauberg ja Kiira Kivinurk “Maailm, Tõde, Vabadus. Sissejuhatus Lääne- Euroopa filosoofia ajalukku” 144 lk. Valgus, 1991.
 • Энэ Грауберг и Кира Кивинурк “МИР. ИСТИНА. СВОБОДА.” 168 стр. Коолибри, 1993.
 • Ene Grauberg "Loogika, keel ja mõtlemine" 137 lk, Tallinna Bakalaureuse Erakool 1996.
 • Ene Grauberg "Teadmine, tõde ja vabadus: 30 aastat filosoofilisi mõtisklusi", 240 lk, Akadeemia Nord, 2004.
 • Ene Grauberg. “Esseed haridusest 2006– 2010”. 55 lk. Vaba Akadeemia Nord. 2011.
 • Ene Grauberg ja Meelis Eerik “Õigusteadusliku uurimistöö kirjutamine. Teooria ja Praktika” 78 lk, Argo 2015.
 • Ene Gruberg ja Argo Kangro. “Ühe Kooli lugu”, 184 lk. Akadeemia Nord, 2016.
 • Ene Grauberg ja Indrek Grauberg "Tõe ja õiguse legitimeerimise modernistlikust piirist", 352 lk, Argo 2017.
 • Ene Grauberg, Indrek Grauberg, Jüri Soolep, Maarja Vaino, Mari Elken, Meelis Eerik, Rain Mikser. Eesti jätkusuutlik areng ja haridus: kutse ja kõrghariduse stsenaariumid 2020– 2035. Haridus- ja Teadusministeerium. 246 lk. Nord kirjastus 2018.

Teadusartiklid (üldse ilmunud üle 100 artikli)[muuda | muuda lähteteksti]

 • Энэ Грауберг. Логическая теория эпистемических модальностей и проблема знания и мнения. Вопросы философии. Москва. 1974,стр. 129–133.
 • Энэ Грауберг. Некоторые аспекты эпистемической логики.- Метод моделирования и некоторые философские проблемы истории и методологии естествознания. Академия Наук Эстонской ССР.1975, 182–193.
 • Энэ Грауберг. Философские проблемы эпистемической логики. Всесоюзный симпозиум по логике и методологии науки. Киев. Науково Думка.1976, стр.105–107.
 • Ene Grauberg. Teadmine ja arvamus filosoofias. Looming. 1977, lk. 2076–2084.
 • Энэ Грауберг. Логико-гносеологический анализ основных эпистемических модальностей. Автореферат. ЛГУ. 1978.
 • Ene Grauberg. Igor Gräzin. Keelest, mida me ... mängime. Looming 2, 1981. lk. 252- 260.
 • Энэ Грауберг. Понятие “возможных миров” и его позновательное значение [к вопросу о социально-практической детерминации логики]. Труаы по философии, 653. Тартуский Государственный Университет. Тарту. 1983, стр. 68- 81.
 • Ene Grauberg. Märgist ja tähendusest filosoofias. Looming. 1984, lk. 1540–1550.
 • Энэ Грауберг. Эпистемические модальности и логическая теория вопросов. Труаы по философии, 829. Тартуский Государственный Университет. Тарту. 1988, стр. 26–35
 • Ene Grauberg. Kultuuriparadigmast kui hariduse kavandamise filosoofilis-ideoloogilisest lähtealusest. – Hariduse kavandamise kultuur-filosoofilisest lähtealusest. Eesti Vabariigi Haridusministeerium. Eesti Õppekirjanduse Keskus. 1991, lk. 6- 27.
 • Ene Grauberg, Peeter Kreitzberg.Education in Europe: An Intercultural Task. Budapest. 1993, 48–52.
 • Ene Grauberg. On Paradigmatic Changes in Society and its Reflection in Education.- Education in a Period of Social Upheavel. Education Theories and Concepts in Central East Europe. Münster, New York, Waxmann 1994.
 • Ene Grauberg, Peeter Kreitzberg. Democratic versus Scientific and Expert Legitimation of Educational Decisions.- Education in Europe. An Intercultural Task. New York, 1995, 48- 55.
 • Ene Grauberg. Tänapäeva ühiskonna ja Eesti arenguteedest.- Eesti uue aastatuhande lävel. TEA kirjastus.2000, lk. 335 342.
 • Ene Grauberg. Õigusteaduse piiridest modernistliku ja postmodernistliku paradigma kontekstis. Akadeemia Nord Toimetised.2001. Nr. 9, lk. 3–13.
 • Ene Grauberg. Kas õigusteaduslik teadmine saab olla tõene. Akadeemia Nord Toimetised. 2002.
 • Ene Grauberg. Semantilise keeleparadigma murdumisest. Akadeemia Nord Toimetised. 2005, nr. 25. lk. 5- 18.
 • Ene Grauberg. Ülikool ja haridus postajastul. Haridus 2006 11–12, lk. 10–12.
 • Ene Grauberg. From Elite Higher Education to Mass Education. East- West Studies. Journal of Social Sciences of University Nord. 2008, 2(39). 7–11.
 • Ene Grauberg. Mõtteid ruumist ja keelest Jüri Soolepi raamatu Ruum ja mõte kontekstis. Akadeemia. 2012, nr.10, lk.1874–1883.
 • Ene Grauberg. Kõrghariduse legitimeerimisest ja Eesti tulevikust. Akadeemia 2013, nr. 10, lk. 1782–1800.
 • Ene Grauberg, Igor Gräzin. Modernistliku keelefilosoofia mõisteline piir. Akadeemia 2014, lk. 1261–1277
 • Ene Grauberg, Indrek Grauberg. Contemporary international society and Law: Kant versus Hobbes. East-West Studies: Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School, 2019.10, 6–19.
 • Ene Grauberg. Kõrgharidus mcdonaldiseerumise tuultes. Sirp. 20. November 2020.

Ühiskondlik tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1974–1990 EKP liige
 • 1989–1991 Eestimaa Naiste Ühenduse president
 • 1993–1997 Eesti Rahvusliku Arengu ja Koostöö Instituudi asutajaliige ja nõukogu liige. Nõukogu esimees: Arnold Rüütel
 • 1992–2010 Eraülikoolide Rektorite Nõukogu liige; 1998–2001; 2007– 2010 Eraülikoolide Rektorite Nõukogu president
 • 1995–2014 Rahvusvahelise Filosoofia Professorite Assotsiatsiooni liige
 • 1998–2001 Vabariigi Presidendi ümarlaua liige
 • 1998–... Keskerakonna liige
 • 2001 Eesti Rooma Klubi asutajaliige, 2010–2018 ka juhatuse liige
 • 2009–... Eesti Ajakirjanike Liidu liige

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1984 Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi aukiri üliõpilaste teadusliku töö eduka juhendamise eest ja ENSV Riikliku Kunstiinstituudi 70. aastapäeva puhul.
 • 1985 Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi aukiri üliõpilaste teadusliku töö eduka juhendamise eest X üleliidulisel ühiskonnateaduste alasel üliõpilastööde konkursil aastatel 1982–1984.
 • 1985 Почётная Грамота Министерство Высшего и Среанего Специального Образования СССР награждает за большую работу по организации и проведении Х Всесоюзного конкурса студенческих работ по общественным наукам. (NB! ERKI üliõpilase R. Kurvitsa filosoofia- alane uurimistöö “Absurdist filosoofias ja kunstis”(juh. E. Grauberg) võitis 1984. aasta üleliidulisel ühiskonnateaduste konkursil II koha preemia).
 • 1995 Haridus- ja Kultuuriministeeriumi nimeline medal.
 • 2001 Haridusministeeriumi tänukiri Eesti kõrghariduse edendamisel, Akadeemia Nord asutamisel ja juhtimisel
 • 2003. Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pühendunud osalemise eest üleriigilise ainenõukogu töös
 • 2004 Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri kaaluka panuse eest Eesti hariduse arendamisel nii haridusametnikuna mitmetel vastutaval ametikohtadel kui ka erakõrgkooli rajaja ja juhina
 • 2005. Has Been Awarded Socrates International Award and Included In The International Register of the Outstanding Personalities of the Modern World. EBA, Oxford
 • 2006 Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pikaajalise koostöö eest kõrghariduse edendamisel ja Akadeemia Nord 15. aastapäeval.
 • 2006 Valgetähe IV klassi teenetemärk – Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete tunnustamiseks

Isiklikku[muuda | muuda lähteteksti]

 • Ene Grauberg asutas 2014. aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Ene Graubergi nimelise allfondi. Selle eesmärk on toetada stipendiumitega Eesti noorte filosoofia- ja kunstiõpinguid välismaal. Fondi halduskogu (Indrek Grauberg, Jaan Elken, Renee Meriste, Eve Kislov) tööd juhib Indrek Grauberg. post@erkf.ee.

Saatesari ERR-s[muuda | muuda lähteteksti]

 • Ene Grauberg, Toomas Paul, Priit Kelder. Filosoofia ja kultuur, Vikerraadio, 1986–1992.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Ene Grauberg Eesti Teadusinfosüsteemis Muuda Vikiandmetes
 • Ebba Rõigas/Rääts. Intervjuu Valitsuse sotsiaal- ja haridusnõuniku Ene Graubergiga. Eesti Naine. ee. 1990, nr. 1.
 • Eero Loone. Esimene sammuke rändamise teel. Ene Grauberg, Kiira Kivinurk. Inimene, ühiskond, maailm. Akadeemia – Looming. 1992, nr. 2, lk. 409- 416.
 • Malle Pajula. Bakalaureuse Kool hindab iseseisvust. EPL.ee. 23. aprill 1997.
 • Seitsme päeva küsimused presidendikandidaatidele: Ene Grauberg ja Siiri Oviir. Seitse päeva. Nr 9 (2017) talv 2001.
 • Linda Järve. Ene Grauberg – õnnesärgis sündinud avantürist. Õpetajate Leht. ee. Nr 11. 19. märts 2004.
 • Leo Luks. Filosoofiline pilk haridusele ja ühiskonnale (Graubergi pilk ulatub objektiivsest teadmisest tunnetatava subjektini). Sirp.ee. 17.09. 2004.
 • Linda-Mari Väli. Nord tahab ülikoolid ühte sõlmida EPL.ee, 9. aprill 2009
 • Tiina Park. Õpetaja Ene Grauberg. Free Studio. Kanal 2. 2009.