Elementaarreaktsioon

Allikas: Vikipeedia

Elementaarreaktsioon ehk reaktsiooni elementaaretapp on keemilise reaktsiooni üks staadium, milles üks või kaks (harva kolm) keemilist osakest – aatomit, molekuli, iooni või radikaali – reageerivad. Elementaaretapile vastab üks siirdeolek. Reaktsiooni saaduseks on stabiilne produkt või ebastabiilne vaheprodukt (intermediaat).

Keemiline reaktsioon lähteainetelt lõpp-produktideni - see on brutoreaktsioon - võib kulgeda mitme järjestikuse elementaarreaktsiooni kaudu, see tähendab ühelt vaheproduktilt teisele (vahe)produktile.

Monomolekulaarses elementaarreaktsioonis mingi molekul A dissotsieerub või isomeriseerub produkti(de)ks:

A → produktid

Selle esimest järku reaktsiooni kiirus on võrdeline osakeste A kontsentratsiooniga:

d[A]/dt = -k[A]

Bimolekulaarses elementaarreaktsioonis kaks osakest - aatomit, molekuli, iooni või radikaali - A ja B reageerivad omavahel, andes produkti(d):

A + B → produktid

Selle teist järku reaktsiooni kiirus on võrdeline osakeste A ja B kontsentratsioonide korrutisega:

d[A]/dt = d[B]/dt = -k[A][B]

Trimolekulaarsed elementaarreaktsioonid, kus kolm osakest põrkuva korraga, on väga väikese tõenäosusega.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]