Ehitusprojekteerimine

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Ehitusprojekteerimine ehk ehituslik projekteerimine on arhitektide ja inseneride poolt ehitamiseks planeeritava objekti kohta projektdokumentatsiooni (ehitusprojekti) koostamine.

Planeerimise ja ehitamise kontekstis on projekt ehitamise aluseks olev dokument, mis võimaldab anda hinnangu projekteeritud ehitisele, selle järgi ehitada ja ehitamist kontrollida. Projekteerimise aluseks on hajaasustuses projekteerimistingimused ning tiheasustusaladel ja detailplaneeringu kohustusega aladel kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneering.

Ehitusprojekteerimine (arhitektuurne projekteerimine) algab olemasoleva olukorra ja vajaduste põhjalikust analüüsist, mille käigus hinnatakse ruumivajadust jm.

Projekteerimise staadiumid on järgmised:

  • eskiisprojekt (ideelahendus, sh ülesehituskavand ehk kompositsioon ja ruumijaotus ehk ruumide eksplikatsioon), mille koostamisel osalevad arhitektid;
  • eelprojekt (esialgsest eskiisist täpsem projekt, mis võimaldab kalkuleerida orienteeruvat hinda ning püstitada põhiprojekti ja tööjooniste koostamiseks täpse ülesande, sh eesmärgid ja nõuded oodatavate tulemuste kvaliteedile, hoone energiatõhususele jm). Eelprojekti alusel tehakse edasiste projekteerimis- ja ehitustööde rahastamise otsused;
  • põhiprojekt (projekt, mis võimaldab ehitada ja kontrollida, sisaldab vajalikke kooskõlastusi ja on reeglina ehitusloa väljastamise aluseks);
  • tööprojekt (ehk detailsed ehitussõlme lahendusi kajastavad) tööjoonised.

Ehitamise käigus või valmisobjekti järgi koostatavaid jooniseid nimetatakse teostusjoonisteks.