Mine sisu juurde

Eesti keele riigieksam

Allikas: Vikipeedia

Eesti keele riigieksam on riigieksam eesti keeles. See on Eesti Vabariigis kohustuslik eksam gümnaasiumiastme lõpetamiseks. Eesti keele riigieksamiga tegeleb Sihtasutus Innove. Eksamiks on ette nähtud kord, millega soovitakse tagada korrektset eksami sooritust.

Eksam on aja jooksul muutunud. Varem oli eksami ülesandeks kirjutada umbes 600-sõnaline arutlev kirjand. Kirjandi kirjutamiseks oli ette antud 10 teemat. 2010. aastatel muudeti eksami korraldust. Uues eksamis peab eksaminand ühel neljast antud teemast kirjutama 400-sõnalise arutleva kirjandi ning sooritama lugemisosa. Lugemisosa eest on võimalik saada 40 punkti ning kirjutamisosa ehk kirjandi eest 60 punkti.

Eksam võib mõjutada kooli lõpetanud noore edasisi hariduslikke valikuid, kuna enamik Eesti ülikoole võtab kandidaate vastu eksamite punktisummade alusel.