Ebastabiilne isiksus

Allikas: Vikipeedia

Ebastabiilse isiksuse all mõeldakse teatavat kliinilise tähendusega seisundit (isiksushäiret) ja RHK-10 järgi kodeeritakse seda F60.3

Nimetatud häirele on iseloomulik tugev kalduvus impulsiivselt, tagajärgi arvestamata tegutseda ja kõikuv meeleolu. Tegude tagajärgi arvestav võime on minimaalne ja tugevad vihapursked viivad sageli vägivallani või käitumisplahvatusteni, mis tekivad eriti kergesti siis, kui keegi kritiseerib või takistab isiku impulsiivseid tegusid.