Mine sisu juurde

Cronbachi α

Allikas: Vikipeedia

Cronbachi α (alfa) on statistikas sisereliaabluse koefitsient. Tihti kasutatakse seda psühhomeetrilistes testides osalenute valimi reliaabluse hindamiseks. Esmakordselt nimetas selle alfaks Lee Cronbach 1951. aastal. Seda mõõdikut võib vaadata ka laiendusena Kuder-Richardson Formula 20 (KR-20) valemile, mis on vastav mõõdik dihhotoomsete tunnuste (inglise keeles item) jaoks. Cronbachi α-t mõjutavad ka puuduvad andmed. Cronbachi α-t kasutatakse lisaks psühholoogiale ka teistes sotsiaalteadustes, äris, õenduses ja teistes distsipliinides.

Cronbachi α suureneb tavaliselt katse tunnuste vahelise (inglise keeles test item intercorrelation) korrelatsiooni kasvuga. Kuna sisekorrelatsioon on maksimaalne, kui kõik tunnused mõõdavad sama konstrukti, siis on levinud arusaam, et Cronbachi α näitab kaudselt, kuivõrd mõõdikud mõõdavad latentse konstrukti ühedimensionaalsust.

Cronbachi α kasvab tehislikult tunnuste pinnapealse ümbersõnastamise korral ja testi tunnuste suure arvu korral.