Avatud õppematerjalid

Allikas: Vikipeedia
UNESCO avatud õppematerjalide algatuse logo

Avatud õppematerjalid ehk avatud haridusressursid on vabalt kasutatavad ja avatud litsentside all avaldatud teksti-, meedia- jt digitaalsed materjalid, mis aitavad kaasa õpetamisele, õppimisele, hindamisele kui ka uurimistööle ja mida iga õpetaja, õpilane ja raamatukoguhoidja on võimestatud leidma, taaskasutama, muutma ning edasi jagama.[1]

Avatud õppematerjalide loomine ja edendamine aitab kaasa hariduse kättesaadavusele kõigil haridusastmetel, pidades muuhulgas silmas nii formaalse kui informaalse hariduse, elukestva õppe ja sotsiaalse kaasatuse tagamist, soolist võrdõiguslikkust kui ka hariduslike erivajadustega õpilasi.[2]

Muutmist ja ärilist kasutust piiravate litsentsidega õppematerjale ei peeta avatud õppematerjalideks ning need ei vasta vaba sisu nõudmistele.[3][4][5][6][7]

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 seab eesmärgiks tagada põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õppekavas seatud eesmärkide ning õpitulemuste saavutamist toetava digitaalse õppevara olemasolu avatud õppematerjalide kujul[8] ning teha kättesaadavaks Creative Commonsi litsentsi all, mis võimaldab "loodud materjali taaskasutada, levitada ja ka edasi arendada"[9]. Sellega muudetakse digitaalne õppevara õppijatele ja õpetajatele süsteemselt ning kasutajasõbralikult kättesaadavaks ja digipöörde projekti raames loodud e-koolikott võimaldab õpikuid täiendada nii õpetajatel kui õpilastel.[10][11]

Avatud õppematerjalide kasutamisele üleminek e-koolikotis algas 28. jaanuaril 2020, mis oli Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse antud tähtaeg e-koolikotis materjale avaldavatele õpetajatele, kes pidid oma õppevara litsentsi muutma Creative Commonsi autorile viitamist ja samadel tingimustel jagamist nõudvaks litsentsiks (CC BY-SA) või oma materjali muutma nähtavaks ainult privaatselt.[12]

UNESCO näeb avatud õppematerjalide juurutamist osana avatud teadmuse ja avatud hariduse agendast[3] ning paralleelsena vaba tarkvara, avatud juurdepääsu ja avaandmete liikumistega.[13]

Deklaratsioonid ja tegevuskavad[muuda | muuda lähteteksti]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 2nd World OER Congress (2017). "Ljubljana OER Action Plan 2017" (PDF). UNESCO veebisait. Vaadatud 25. aprill 2020.
 2. World Open Educational Resources Congress (22. juuni 2012). "2012 PARIS OER DECLARATION". UNESCO veebisait. Vaadatud 25. aprill 2020.
 3. 3,0 3,1 Hans Põldoja (6. detsember 2018). "Avatud haridus – kuidas digivõimalused õppimist muudavad?". Ettekanne Tartu Ülikooli eetikakeskuse 11. väärtuskasvatuse konverentsil Eesti 2035: väärtuspõhine vaade haridusele. Vaadatud 25. aprill 2020.
 4. Hans Põldoja (7. veebruar 2015). "Sissejuhatus digitaalsesse õppevarasse". Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus "Digitaalne õppevara". Vaadatud 25. aprill 2020.
 5. Varje Tipp. "Avatud sisulitsentsid". Pärnumaa Kutsehariduskeskuse veebisait. Vaadatud 25. aprill 2020.
 6. Charles Lowe. "An Issue for Open Education: Interpreting the Non-Commercial Clause in Creative Commons Licensing". National Council of Teachers of English veebisait. Vaadatud 25. aprill 2020.
 7. Kaido Kikkas (5. november 2010). "Creative Commons: väiteid ja näiteid" (PDF). Vaadatud 25. aprill 2020.
 8. "Eesti elukestva õppe strateegia 2020" (PDF). Haridus- ja Teadusministeeriumi veebisait. 2014. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 24. oktoober 2020. Vaadatud 25. aprill 2020.
 9. "Haridus-ja teadusministri 7. juuli 2015. a käskkirja nr 307„Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" elluviimiseks" muutmine" (PDF). Haridus- ja Teadusministeeriumi veebisait. 11. mai 2018. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 11.12.2021. Vaadatud 25. aprill 2020.
 10. "Digiõpikud". Haridus- ja Teadusministeeriumi veebileht. 12. september 2019. Originaali arhiivikoopia seisuga 26. oktoober 2020. Vaadatud 25. aprill 2020.
 11. "Digitaalse õppematerjali loomise soovitused: Juhend digitaalse õppematerjali autorile". HITSA veebisait. Originaali arhiivikoopia seisuga 8. juuli 2017. Vaadatud 25. aprill 2020.
 12. "Oluline muudatus E-koolikotis – vaata oma õppevara üle ja määra õige litsents". HITSA veebisait. 23. jaanuar 2020. Originaali arhiivikoopia seisuga 28. september 2020. Vaadatud 25. aprill 2020.
 13. "Open Educational Resources (OER)". UNECO veebisait. Vaadatud 25. aprill 2020.