Ateena demokraatia

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Ateena demokraatia oli varaseim tuntud demokraatia. Ka teistes Kreeka linnades oli demokraatiaid, kuid need erinesid Ateena omast ning ükski neist polnud ka nii võimas. Ateena demokraatia oli unikaalne otsedemokraatia eksperiment, kus inimesed ei valinud endale esindajaid, vaid hääletasid ise seaduste poolt.

Ateena demokraatia toimis 5. sajand eKr Pärsia sõja ja Peloponnenose sõja vahelisel ajal.

462/461 eKr toimus Ateenas pööre demokraatiale. Aristokraatlikult ja Sparta-sõbralikult meelestatud Kimon pagendati ostrakismiga kümneks aastaks. Samal ajal viis Ephialtes läbi reformi, millega võttis areopaagi nõukogult poliitilise võimu, andes selle rahvakoosolekule, osalt viiesaja-nõukogule ja heliaiale (Ateena kõrgemale kohtule). Sellega likvideeriti viimased aristokraatliku võimu jäänused. Ephialtes mõrvati peagi.

Umbes 460 eKr tõusis liidriks Perikles, kes 460 – 429 eKr suurel määral kujundas nii Ateena sise- kui ka välispoliitikat ja oli ka hiilgav oraator. Tema eestvõttel hakati riigiametnikele ja kohtunikele palka maksma. Temaga on seotud Ephialtesele järgnevad Ateena demokratiseerimiseks tehtud reformid. Lisaks ei valitud ametnikke enam hääletamise, vaid liisuheitmisega. Vaid eriteadmiste nõudega ametnikke valiti hääletamisega.

Kõrgeimaks riigiorganiks oli rahvakoosolek – ekleesia, mis käis koos umbes 40 korda aastas. Sellest võtsid osa Ateena kõik täisealised kodanikud. See otsustas tähtsamaid riigiasju ja hakkas regulaarselt mõjustama riigivalitsemist.

Tähtsuselt teine valitsusorgan oli viiesajanõukogu, mis komplekteeriti endiselt 10 füüli esindajast, põhiliselt nõuandev organ. 10 territoriaalset ringkonda saatsid nõukokku igaüks 50 liiget ning loosiga määratud järjekorras istus korraga nõukogus 50 selle liiget.

Kogu täidesaatev võim kuulus erinevate ametnike kolleegiumidele, mis valiti igal aastal ja mis allusid rahvakoosolekule ja viiesajanõukogule. Tähtsaim neist strateegide kolleegium, nende käes välispoliitika ja rahanduse juhtimine. Demokraatlikuks asutuseks Ateenas oli ka vandekohus (heliaia), mis valiti liisuheitmisega. Põhiliselt lahendati kriminaalprotsesse ja eraõigust ning tegutseti riikliku järelevalvena. Protsess lahendati ühe päevaga. Olid olemas süüdistajad, kaitsjad ja tunnistajad. 6000 kohtuniku hulgast valiti loosiga konkreetseid kohtuasju arutavad kohtumehed. Kogu täisealise meeskodanikkonna aktiivne riigielus osalemine tugines kõrgele haridustasemele.

Püsisid ka aeropaag ja arhondid, kuid nende osa väike. Ateena kodanike privileegid tingisid suure tungi Ateena kodakondsusele. Perikles kehtestas seaduse, mille kohaselt kodanikuks saab vaid see, kelle isa ja ema on Ateena kodanikud.

Ateena demokraatia väga demokraatlik kuid seda juhtis aristokraatide grupp. Ülikuil oli rohkem aega poliitikaga tegelda, nad olid ühtehoidvamad ning neil oli parem haridus ja kasvatus. Just mõjukas esinemine rahvakoosolekul ja täiuseni lihvitud kõnekunstioskused olid tollases avalikus elus peamisteks võitlusvahenditeks.

Demokraatia oli (ja on siiani) kulukas. Riiki finantseerisid leiturgiad (rikaste finantseerimine), millega finantseeriti sõjalaevastikku ja pidustusi. Hiljem muutus oluliseks allikaks Ateena mereliidu liikmemaks. Sissetulekuteks olid veel Pireuse tollid ja metoikidelt korjatud maks. Metoigid olid Ateenas resideeruvad võõramaalased, neil puudusid nii kodanikuõigused kui ka kinnisvara.