Arutelu:Theodor Rõuk

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Tsitaat:

Samad erakonnad, kes kindlasti tunnevad eneses kõdunemis- ja kadumisajajärku, on esitatud Riigikogus, ja oktoobrikuu rahvahääletamine mõjus nende peale masendavalt, kõigi takistuste peale vaatamata, mis nad ette võtsid. Need erakonnad katsuvad ühel või teisel viisil seda liikumist, mis nende vastu on, sumbutada. Keelati ära vabadussõjalaste liikumine, suleti nende liidud ja nüüd on üles tõstetud küsimus uute liitude sulgemise kohta. Ks riigikogu on oma pleenumis ühte ja teist küsimust terves ulatuses arutanud.

Kas riigikogu on kompetentne veel neid asju otsustama või mitte?

(Vahelehüüded: Ei ole, ei ole!)

Uue põhiseaduse mõttest ning selle rakendamisest tegelikus elus. Võitlus, 21. detsember 1933, nr. 123, lk. 2. --IFrank (arutelu) 27. aprill 2014, kell 00:06 (EEST)

Et rahvas mitte uulitsaks ei muutuks ja mässajaks karjaks, selleks on peamine ülesanne, et ta kujundaks tervikliku organisatsiooni, üksuse.

Neid üksusi, organisatsioone võib moodustada kahteviisi. Kas nii nagu see on senini sündinud erakondade näol, kus iga erakond katsub laialdased kihid tõmmata oma hääletajaskonna hulka, katsub neid viia hääletamiskastide ette võimalikult suuremal arvul, ja peale seda, kui hääled on antud, neid kõrvale jätab, küsimata, ms rahvas edaspidi valitud meestelt tahab.

On veel üks teine ülesehitamiseviis ja see on see organisatsioon, mis tuletab meelde üldiselt, aastatuhandete kestusel püsinud organisatsioonina, sõjaväelist organisatsiooni, kus kõik laiemad hulgad saavad koondatud üksustesse, need jälle omakorda üksustesse jne. Nii et saame horisontaal-organisatsiooni asemel püramiidi- või koonusekujulise organisatsiooni, tervikliku organisatsiooni, millesse kogu rahvas peab organiseeruma.

(Samas, lk. 3) --IFrank (arutelu) 27. aprill 2014, kell 00:17 (EEST)


"Alates 27. märtsist 1924 oli siseminister." Saksa vikipeedias kirjutatakse, et ta oli siseminister kuni 1924. aasta detsembrini. Velirand (arutelu) 16. jaanuar 2017, kell 13:34 (EET)

Saksa vikipeedia ei ole Eesti ajaloo allikas. See Kaitseliidu ülema asutuse ülem on ka kahtlane. Tõenäoliselt peaks seal veel rahvavägi sees olema.
Artiklis tuleks viidata Eesti ajaloo allikale. Andres (arutelu) 17. jaanuar 2017, kell 09:53 (EET)