Arutelu:Spaaturism

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Tagasiside:

Antud artikkel ei ole piisavalt pikk antud aine raames - pikkus ilma vormistuseta on alla 4000 tähemärgi.

Üldmuljelt jätab artikkel hea entsüklopeediaartikli mulje, kuna algab definitsiooniga, sisaldab ajalugu ja siis järgneb täpsem ülevaade näiedte osas. Samas ootaks artiklilt sellisel juhul rohkem näiteid ja üldistavamaid levialasid (näiteks maailmajagude vms järgi), mitte ainult kolme konkreetse riigi kohta, kuigi need kõige populaarsemad on.

Artikli struktuur on loogiline, ainus asi on et üldiseid alajaotusi on vähe ja selles mõttes pole artikkel terviklik, mis aga polnudki selles aines artikli eesmärk et mõistet igakülgselt katta. Võiski keskenduda osale aspektidele.

Artikli esimene sõna on artikli pealkiri ja artikkel algab hästi mõistega.

Sissejuhatus koosneb kolmest konkreetsest lausest, mis hästi võtavad mõiste kokku andes sellele definitsiooni.

Algallikad on kõik peale mõiste allika inglisekeelsed ja seega tõlgitud refereerides. Algallikaid tsiteeritud ei ole. Allikates olev sisu on edasi antud adekvaatselt, ilma moonutamata. Kohati leidub lauselõike, mis on autori poolt lisatud peale viidet ja jääb küsitavaks, kas neile peaks leidma/lisama viite (näiteks saksamaa lõigu lõpp: "Tingituna asukoha lähedusest Prantsusmaaga jagab koht riigi armastust toiduga, pakkudes külastajatele ka erakordseid maitseelamusi [...]"). Viidete vormistus artiklis on korrektne ja kõik kohustuslikud osad on olemas. Plagiaati artiklist ei leidnud.

Artikkel tundub olevat originaallooming, sest vastavat inglisekeelset artiklit ei leidnud.


Tekstiga edastatav sõnum on mõistetav, tekst on hästi loetav ja keeleliselt üldiselt korrektne. Kohati leidub mõningaid kohti kus sõnastus ei ole kohe loetav, näiteks "Spaaturismi kui sellise sünni alguseks võib pidada[...]" ;

Artiklis ei esine pilte ega jooniseid. Mõned pildid võiksid siiski olla, näiteks riikide populaarsemate näidete kohta.

Artiklisse võiks sisse tuua ka spaaturismi eestis, kuna eestis on ka see tavaline, eriti soome turistide seas. Ka allikaid selle kohta peaks leidma: näiteks spaalinn pärnust https://www.visitparnu.com/avasta-parnu/spaapuhkus

Kokkuvõttes saab seega öelda, et artikkel on lühike, pole väga igakülgne, aga kajastatud teemade koha pealt hea ja ülevaatlik.

--Erik0415 (arutelu) 4. november 2017, kell 13:31 (EET)

---

Õppeassistent Kairilt:

  1. Peaksid paarsada tähemärki juurde kirjutama (et oleks 6000 tm koos).
  2. Vaata viited üle. Viidetes märgi võimalusel ka, mis lehekülgedelt kasutatud info pärineb. Vt Vikipeedia viitamisnõudeid.
  3. Ühtlusta viitenumbrite vormistus: kas tühik on enne numbrit või mitte.
  4. Mõne lause/tekstilõigu puhul on segane, kust info pärineb (nt Saksamaa alajaotuses lõigu viimased laused). Täienda teksti viidetega!
  5. Lisa siselinke, nt riikidele ja linnadele.
  6. Siselinkide puhul lingi terve sõna/nimi koos käände või mitmuse tunnusega, st terve sõna peab olema allajoonitud hüperlink, mitte nii, et käändelõpp või tunnus on tavakirjas.
  7. Loe tekst lugeja pilguga üle ja paranda lausestust (nt Ungari alajaotuse esimene lause). "Tingituna asukoha lähedusest Prantsusmaaga jagab koht riigi armastust toiduga, pakkudes külastajatele ka erakordseid maitseelamusi." Mida see lause tähendab? Püüa lause algus lihtsamalt ja selgemalt kirja panna.
  8. Kas künka nimi ikka on Mont'Irone? Kontrolli igaks juhuks selle kirjapilti.

--Kairijan (arutelu) 5. detsember 2017, kell 18:20 (EET)