Arutelu:Oktav

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Oktav on intevall, see on vale ümbersuunamine Oktaav (muusika)-le. Need on 2 erinevat asja.--Tiuks 26. august 2007, kell 22:45 (UTC)

Viimases ÕS-is on mõlemal sõnal neli tähendust, kuid eelistatakse "oktavit". Oktav ehk oktaav on muusikas heliredeli kaheksas aste põhitoonist arvates või vastav intervall, kirjanduses kaheksavärsiline stroof ning trükiasjanduses kaheksandikformaat ehk oktavformaat. Andres 26. august 2007, kell 22:55 (UTC)
peaks ka füüsikas miskit tähendama ;) -- Ahsoous 26. august 2007, kell 23:11 (UTC)

See ümbersuunamine küll õige ei ole. Andres 26. august 2007, kell 23:02 (UTC)

Oktav on ainult intervall (2 heli). Ärge vaadake ÕS-i vaid lugege muusikateooriat. Oktaav koosneb 7-12 helist (valged ja mustad klahvid. Ma juba kirjutasin intervallist, mida te jälle parandate. Usaldage ometi muusikainimest.--Tiuks 26. august 2007, kell 23:49 (UTC)
Ma ei ole midagi parandanud. Kas võiksid viidata konkreetsele allikale? Andres 26. august 2007, kell 23:57 (UTC)
Siit ei ole õige ümber suunata artiklile Intervall (muusika). Oktavist räägitakse ju artiklis Oktav (muusika). Siis oleks juba parem rääkida sellest siin selle pealkirja all ning teised tähendused viia täpsustuslehele.
Kas muusikateooria ei tunnista sõna "oktav" või "oktaav" heliredeli kaheksanda astme tähenduses? Andres 27. august 2007, kell 00:00 (UTC)
8-nda astme tähenduses tunnistab (ainult oktav).--Tiuks 27. august 2007, kell 00:09 (UTC)
Suunata tuleks Oktav (muusika)--Tiuks 27. august 2007, kell 00:22 (UTC)
Sellisel juhul on sõnal "Oktav" muusikateoorias kaks tähendust, eks ole? Kummagi kohta peaks olema eraldi artikkel. Ma teen ettepaneku kirjutada intervallist artiklis Oktav ning astmest artiklis Oktav (aste). Teistest tähendustest tuleb kirjutada veel erinevate pealkirjade all.
Astmeid on muusikas ainult 7.--Tiuks 27. august 2007, kell 02:30 (UTC)
ENE 1. väljaandes on öeldud oktaavi (müüd siis oktavi kohta) öeldud nii: "diatoonilise helirea 8. heli, seega põhiheli kordus; 8 diatoonilise astme vahel olev intervall". Edasi on jutt sellest, mida Sa nimetad oktaaviks. Kui "aste" ei sobi, võib kirjutada "Oktav (heli)". Andres 27. august 2007, kell 03:12 (UTC)
Oktaavi kohta ei öelda oktav ehk interval p.8 (puhas oktav)
Suunamine lehele "Oktav (muusika)" ei anna midagi, sest sõnal "Oktav" on mitu tähendust. Andres 27. august 2007, kell 02:25 (UTC)
Mitmetähenduslik Oktav peaks olema tõesti eraldi--Tiuks 27. august 2007, kell 02:32 (UTC)
Soovitan kirjutada pealkirja "Oktav" all intervallist ning muudest tähendustest täpsustuslehel. Andres 27. august 2007, kell 03:12 (UTC)
intervallid on kõik juba kirjutatud sekund (muusika), kvart (muusika) jne. vaadake intervallide lehelt. --Tiuks 27. august 2007, kell 08:58 (UTC)
Pean silmas seda, et intervalli kohta käiva artikli pealkiri peaks olema "Oktav", mitte "Oktav (muusika)". Andres 27. august 2007, kell 11:45 (UTC)
Need olid juba enne valmis kirjutatud. Ma parandasin oktav'i kohta sarnaselt teistega. Hetkel ei hakanud muutma. Neile ei ole mõtet tõesti (muusika) lõppu kirjutada. Priim, sekund, terts, kvart, kvint jne on ju ikkagi ainult muusikas.--Tiuks 27. august 2007, kell 12:04 (UTC)
Need on mujal ka: priim on märk ' ülaindeksina; sekund on ajaühik ning kaare- ja nurgaühik; terts on ainult muusikas; kvart on formaat ja mahuühik; kvint, sekst ja septim on ainult muusikas. Sellegipoolest võiksid kõik peale sekundi olla ilma märkuseta "(muusika)". Andres 27. august 2007, kell 12:45 (UTC)
Jah, siis on lihtsam ka artiklites kirjutada. Siis peab ainult sekundi kirjutamisel (muusika) lisama. Kas ei võiks erineva tähendusega mõisted vikisõnaraamatusse lisada ja vikisõnaraamatu malliga saaks lihtsalt täpsemalt lugada. Samas täieneks vikisõnaraamat.--Tiuks 27. august 2007, kell 13:02 (UTC)
Võib küll, aga ka teistest tähendustest tuleb artiklid kirjutada. Esialgu tuleb teha täpsustusmärkused algusesse või täpsustusleheküljed. Andres 27. august 2007, kell 13:11 (UTC)

Sõnad oktav ja oktaav on sünonüümid.--Andrus Kallastu 14. september 2008, kell 05:34 (UTC)

ÕS peab neid kõigis tähendustes sünonüümideks ning seab kõigis tähendustes esikohale sõna "oktav". Minu arvates võiks kasutada muusikas (kaks tähendust) sõna "oktav" ja teistes tähendustes sõna "oktaav", mis vastab ladina keele rõhule. Andres 14. september 2008, kell 06:50 (UTC)

Erinevates tähendustes kahe eraldi sõna kasutamine ei ole reaalne praktika eesti muusikaprofessionaalide hulgas, kusjuures näiteks professor Mart Humal eelistab sõna 'oktav'. Tiuks lähtub oma tegevuses Leo Semleki õpikutest, mis on suures osas ühe mehe fantaasiad. Semleki teemat võib loomulikult käsitleda, kuid mitte üldpädevana.--Andrus Kallastu 14. september 2008, kell 07:35 (UTC)
Võib-olla said minust valesti aru. Mul ei ole selle vastu midagi, et muusikaartiklitel oleks pealkirjaks "oktav". Tuleb ainult vaadata, mis nende artiklite pealkirjad peaksid olema.
Teen lihtsalt ettepaneku kasutada muusikaga seotud tähenduste puhul pealkirjas sõna "oktav" ning teiste puhul sõna "oktaav". Andres 14. september 2008, kell 10:33 (UTC)
See ei ole nii. Mõlemad sõnad, nii oktav kui ka oktaav on kasutatavad kõigi erinevate tähenduste kohta. Ei ole nii, et ühe tähenduse kohta üks ja teise tähenduse kohta teine. Siin on küsimus ladinakeelse sõna octava eesti keelde tõlkimises, mitte milleski muus.--Andrus Kallastu 14. september 2008, kell 11:05 (UTC)
Seda muidugi. Igas artiklis tuleb ka teist varianti mainida. Ma räägin ainult pealkirjade valikust. Andres 14. september 2008, kell 11:16 (UTC)
Näiteks Habela tõlkes on see sõna oktaav. Kui see on kõlalise transkriptsiooni seisukohalt (sõnast octava) õige, palun väga, minugipoolest. Piisab, kui eksisteerib ümbersuunamine oktav -> oktaav, kuna näiteks ÕS lubab mõlemat võrdselt.--Andrus Kallastu 14. september 2008, kell 19:56 (UTC)
Jah, see on üks võimalus. Mulle tundub, et ÕS seab esikohale kõigis tähendustes "oktav", kuigi mõlemad on õiged. Võib-olla siis paneme kõik "oktaaviks". Andres 14. september 2008, kell 20:15 (UTC)
Oktav ja oktaav on selles mõttes erinevad, et üks koosneb 12 helist aga oktav 2 helist. Artur Vahteri raamatus räägitakse ainult oktaavist. Aavik pakub 1. oktaavi nimeks o-oktaav, 2. oktaavile esimene kõrg-oktaav... lk. 18. Kõrgusrühmi kutsutakse sageli oktaavideks:suur oktaav... lk. 76. Lk 60 oktaav, oktaavide süsteem saksa keeles Oktave, Oktaven. Oktaavi on kasutusele võtnud Visnapuu 1923, Võrk 1937. Tekstis on õpetus kuidas neid oktaave tähistatakse (kriipsudega). Samas Visnapuu selgitab oktaavi nii: kaheksas aste priimist; kõlab oma priimiga täiesti käsi-käes, ning kannab ühist nimetust (võnk. 1:2). Võrk: Oktaavi (8) moodustavad alghelid ja sellest lugedes kaheksas aste, seega samanimelised helid.
Mina ei tea, kas Kostabi ja Semlek on kokku leppinud, et oktaav on helikogum ja oktav intervall aga selge on see, et varem nimetati oktavi oktaaviks. --Tiuks 14. september 2008, kell 21:48 (UTC)
Seda segadust on külvanud ilmselt Leo Semlek. Teen ettepaneku koguda edaspidi tema originaalsete teooriate ülevaated artiklisse Leo Semlek.--Andrus Kallastu 17. september 2008, kell 11:49 (UTC)
Järgmine nädal saan solfiõpetajalt nõu küsida aga kuna me õpime 1976. aasta õppematerjali järgi (Semleku viimaseid teoseid ta ei poolda), siis ma arvan, et ta räägib oktaavist eraldi. Juhul kui ta nõustub oktaviga, siis peab artikli oktaav sobitama siia ja 1. oktaavi asemel tuleb 1. oktav (mida muusikud ka meelsasti kasutavad) jne. --Tiuks 17. september 2008, kell 12:32 (UTC)

Siia tuleb lisada link täpsustuslehele, muidu pole täpsustuslehel mõtet! Andres 23. november 2008, kell 13:18 (UTC) [[Oktav ))

Palun tehke seda kohe. Ma ei saa seda ise teha, ja kui see tegemata jääb, kaob side teiste artiklkitega. Andres 23. november 2008, kell 13:40 (UTC)

Artiklisse on tekkinud järjekordne jabur mall.--Andrus Kallastu 24. november 2008, kell 06:41 (UTC)
Andres kirjutas: Siia tuleb lisada link täpsustuslehele See tähendab seda, et põhiartiklitele (need, mis on ilma täpsustuseta) lisatakse link täpsustuslehele. --Tiuks 24. november 2008, kell 20:22 (UTC)

Jah, see on tehtud, aga vana mall on minu meelest parem, sellepärast panin vana malli tagasi. Ja mall pole sugugi pikem kui artikkel. Andres 25. november 2008, kell 08:19 (UTC)

Aitäh! Ma ei hakanud teemaga rohkem tegelema, kuna asi kiskus vaidluseks sõgedaga.--Andrus Kallastu 25. november 2008, kell 22:33 (UTC)

diatoonilise helirea 8. aste on nonsenss, kuna "diatooniline helirida" on ajalooline teoreetiline konstruktsioon, milles on seitse astet. --Andrus Kallastu (arutelu) 23. juuli 2017, kell 22:48 (EEST)[vasta]

Mina pole seda välja mõelnud. Arvatavasti väljendas nii Kostabi. --Tiia (arutelu) 23. juuli 2017, kell 22:52 (EEST)[vasta]

Sõnad 'oktav' ja 'oktaav' on sünonüümid. Lihtsalt esimene variant on tänapäevasem. --Andrus Kallastu (arutelu) 23. juuli 2017, kell 23:16 (EEST)[vasta]