Arutelu:Maateadus

Lehekülje sisu ei toetata teistes keeltes.
Allikas: Vikipeedia

Mille poolt erineb maateadus loodusgeograafiast? Geonarva 30. detsember 2008, kell 17:45 (UTC)

Laiem tähendus. Maateadus hõlmab loodusgeograafiat, kuid peale selle ka näiteks geofüüsikat, planetoloogiat, geotektoonikat jne. Siim 30. detsember 2008, kell 17:49 (UTC)

Maateadus?[muuda lähteteksti]

Kas see artikkel on inglise viki järgi kirjutatud? Kas ka eesti keeles kirjanduses, näietks mõnes õpikus, on mõistet nii käsitletud? ÕS-i ja EKSS-i järgi on maateadus eesti keeles ennekõike just geograafia, aga siinne artikkel peaaegu, et vastandab maateadust ja geograafiat. Pikne 22. märts 2010, kell 22:23 (EET)

Artikli autor õppis ülikoolis geograafiat, küllap ta teab, kuidas seda sõna praegu kasutatakse. Tõendusi tuleks otsida kõrgkooliõpikutest.
Aga kui ma ei eksi, siis juba 1970ndatel oli geograafia erialal kursus nimega "Maateadus"; sama mis geograafia see ei saanud olla; mis ta täpsemalt oli, seda ma ei tea, igatahes rõhutas sel erialal õppija, et maateadus pole sama mis geograafia. Andres 23. märts 2010, kell 14:41 (EET)[vasta]
Uurisin pisut ja leian, et mõiste maateadus peaks siiski suunama artiklisse geograafia. ENE 2. trükis on märksõna geograafia juures antud sünonüüm maateadus, sama sõnastikus "Geograafia mõisted gümnaasiumile" (2004).
Inglise mõiste earth science ehk praegusele artiklile vastava ligilähedane eesti keeles kasutatud vaste oleks geoteadus (kasutatakse ka mõistet Maa-teadus(ed) – vististi peamiselt TTÜ õppekava juures). Õpikus "Üldmaateadus gümnaasiumile" (kooligeograafiaõpik) on lõigud geoteaduste teke ja areng, mille all peetakse silmas geograafiast välja kasvanud teadusi. Geograafia seltsi aastaraamatu 33. köites artiklis "Geoteadused Eestis 20. sajandil" on räägitakse ka geoloogiast, meteoroloogiast jms, aga mõisteid maateadus, maateadlane, maateaduslik kasutatakse enamvähem käsikäes geograafiaga.
TÜ-s on praegu näiteks aine maateaduste alused, aga see on ilmselt enam tinglik. Mitmuslik maateadused võib küll ka geoteaduste ümbersuunamine olla. Pikne 26. märts 2010, kell 11:55 (EET)
Minu arvates ei vasta mõiste "maateadus" mõistele "geograafia" selletõttu, et geograafia osaks on ka inimgeograafia, mis ei ole otse loodusega seotud. Vaata ka ru:Общее землеведение - see vastab üldiselt koolis õppivale Üldmaateadusele. Geonarva 26. märts 2010, kell 13:37 (EET)[vasta]
Ma lähtun maateaduse eestikeelsest tähendusest ja kasutusest. Kui ta on geograafia sünonüüm, jaguneb ka maateadus loodus- ja inimgeograafiaks. Teine asi on geoteadus, milleks inimgeograafia ei pruugi olla, kui lähtuda selle sõna ja earth science'i vastavusest ning inglise viki esitusest (samas eestikeelset allikat, kust otseselt välja tuleks, et inimgeograafia pole geoteadus, pole mulle ette jäänud). Üldmaateadus kui teine mõiste ei pruugi otseselt maateadusest lähtuda. Pikne 26. märts 2010, kell 16:17 (EET)
Igatahes pole selle pealkirja all mõtet rääkida geograafiast, sest artikkel selle kohta on teise pealkirja all.
Tartu ülikoolis on ökoloogia ja maateaduste instituut. Selle all õppis ka Siim, kes on selle artikli siin kirjutanud. Tollest instituudist (geograafidelt ja geoloogidelt) peaks küsima, mis asi see maateadus on või mis tähendused sellel sõnal on. Andres 26. märts 2010, kell 16:58 (EET)[vasta]
Jah, õigus, ka instituudi nimes on ka mitmuslik maateadused. Aga üldjuhul kasutatakse mõistet geoteadused, et tähistatavat selgemini mõistest maateadus kui geograafia sünonüümist eristada. Ma ütlengi, et see tuleks ümbersuunata (mitte kahes kohas geograafiast kirjutada). Ja siinse artikli sisule vastaks pealkiri geoteadus(ed). Ma ju seletasin kuidas sõna eesti keeles kasutatakse. Pikne 28. märts 2010, kell 18:13 (EEST)
Millega Sa tõendad, et üldjuhul kasutatakse sõna "geoteadus" või "geoteadused"? Minu meelest ei saa selle üle ainult sõnastike ja ühe õpiku järgi otsustada. Sellepärast ma soovitangi pöörduda ekspertide poole. Või las kas või Siim selgitab, miks ta siin sellist terninit kasutab. Kirjuta talle e-kiri. Siis vaatame edasi. Andres 29. märts 2010, kell 00:14 (EEST)[vasta]
EE, EKI ja antud sõnastik ei võta seda ju laest. Olgu peale, jah, geoteaduste kohta öeldakse ka maateadused (siis oleks ehk rahuldav ka praeguse pealkirja mitmusesse panek), mul jäi esialgu ÖMI-ga seonduv kahe silma vahele. Aga kui on vaja kontekstis rääkida nii geograafiast kui teistest Maad uurivatest teadustest, kasutatakse selguse ja konkreetsuse huvides sõna geoteadused. Samal põhjusel ei pruugiks ka siinne artikkel kanda pealkirja maateadus(ed). Selle õpiku kaane peal loetletud 10 nime ongi kõik ÖMI-st (erialainimesed). Ja geograafiaseltsi aastaraamatu artikli autorid on niisamuti erialainimesed ja otsapidi sama struktuuriüksusega seotud.
Igatahes on teine lõik ja eriti geograafia ja maateadusete vastandamine praegu veel eksitavad. Sõna maateadlane ei sobi siia. Pikne 29. märts 2010, kell 17:14 (EEST)
Kindlasti ei võta EE asju laest, aga see allikas võib olla vananenud. ÕS sageli ainult kordab teistes allikates öeldut ega pruugi uuemat arvestada.
Võimalik, et "geoteadused" oleks parem, aga ma ei usu, et Siim oleks nii elementaarse vea teinud. Sellepärast soovitaksin asja enne mitte puutuda, kui on Siimult selgitust küsitud. Millised terminid on erialainimeste seas käibel ja mida nad soovitavad, seda oleks parem ekspertidelt küsida. Andres 29. märts 2010, kell 17:42 (EEST)[vasta]
Vaata geoloogi juttu lehel Vikipeedia arutelu:Maateaduste-teemaliste artiklite võistlus. Andres 29. märts 2010, kell 17:45 (EEST)[vasta]

Minu jaoks on siinne diskussioon üllatav. Aga tõepoolest näen nüüd, et mõnes kohas antakse earth science'i eestikeelse vastena geoteadus ning maateadust peetakse geograafia sünonüümiks. Mu isikliku arvamuse kohaselt on selline lähenemine puuduliku hariduse tagajärg. Enamik inimesi arvab, et geograafia on maateaduse sünonüüm seetõttu, et kogu nende kokkupuude maateadusega piirdub kooli geograafiatundidega. Kui geograafia ja maateadus on sünonüümid, siis peavad kõik maateaduste osad olema osa geograafiast. See on mõistagi absurd. Vaevalt küll, et sedimentoloogid ja mineraloogid eng geograafideks peavad. Termini "geoteadus" järele eesti keeles tegelikult vajadust ei ole. Siim 29. märts 2010, kell 20:49 (EEST)[vasta]

Millisele allikale võiks toetuda maateaduse praegusaegsel määratlemisel? --Kk 29. märts 2010, kell 20:56 (EEST)[vasta]
Eestikeelseid usaldusväärseid teatmeteoseid minu teada pole. Ingliskeelse earth science'i enamlevinud vasteks on minu kogemuse kohaselt maateadus. See kogemus on tekkinud Tartu Ülikoolis õppides. Siim 29. märts 2010, kell 21:22 (EEST)[vasta]
Ma mõtlen: Mida peetakse maateaduseks praegu eesti spetsialistide poolt? --Kk 29. märts 2010, kell 21:51 (EEST)[vasta]
Keda sa pead spetsialistiks? Ma usun, et enamiku eesti geoloogide jaoks maateadus=earth science. Siim 29. märts 2010, kell 22:19 (EEST)[vasta]
Kui nii, siis kuulub maateaduse alla kogu geoloogia ning loodusgeograafia (nt geomorfoloogia, hüdroloogia; aga ka atmosfäärifüüsika); majandusgeograafia aga pole sel juhul maateadus. --Kk 29. märts 2010, kell 22:27 (EEST)[vasta]
(Pressiteates on: "maateaduse (sh geoloogia, mäenduse, klimatoloogia, planetoloogia jne)". See sobib hästi kokku maateaduse kui Earth science ulatusega (välja arvatud ehk küll planetoloogia). --Kk 29. märts 2010, kell 22:42 (EEST)[vasta]
Tunnistan üles - see et pressiteate loendisse pääses sisse ka planetoloogia, oli mu enda erahuvi ning kasutades julmalt ära siinsel leheküljel leiduvat loendit enda väite toetuseks. Olen süüdi. :-) --Nirk 30. märts 2010, kell 03:17 (EEST)[vasta]
Prrr :-)) Siinse artikli loendi saab kohe ära muuta. :-) Planetoloogia artikkel teatab meil, et see teadusharu uurib muuhulgas ka komeete. Meil tuleb aga otsustada, millised on maateaduse piirid sel peagi pealehakkaval võistlusel, kas komeediartiklid arvame sisse või välja. Või teeme planetoloogia artikli ringi? :-) Võistluse reegleid muuta on veel päevakene aega! (Võistlusreeglite leheküljel on muide ju veel pooleli-märge!) --Kk 30. märts 2010, kell 07:17 (EEST)[vasta]

Kategooria:Maateadused. Ave Maria 29. märts 2010, kell 22:48 (EEST)[vasta]

Arvame komeeedid välja.
Me saame piirikontuurid ainult visandada. Maa ja Maa-sarnaste taevakehade eluta loodus. Andres 30. märts 2010, kell 09:02 (EEST)[vasta]
Samuti selle uurimine. Kuid mitte sellised üksikobjektid nagu jõed, järved, mäed? Või siiski, kui need sisaldavad tõsist maateaduslikku infot? Andres 30. märts 2010, kell 09:22 (EEST)[vasta]
Tõepoolest, täpseid piire ei ole vaja. --Kk 30. märts 2010, kell 11:15 (EEST)[vasta]

Vastab geoloog Evelin - hoopis maateadus ja geoloogia on 95% kattuvad sünonüümid. Geoloogia piiriteadused kattuvad maateaduse aladega, sh loodusgeograafia. Geoloogia on ladina keeles geo + logos = Maa lugu. Mida uurib maateadus?, kui mitte Maa lugu ja selle äärealasid. Gümnaasiumis ja põhikoolis on tõesti termin kaldus tugevalt geograafia poolele, kuna õpetamise põhirõhk on geograafial - mis oli vanasti koolides selle aine nimi. Nüüd on uus nimi ja lisatud sisse rohkem ka geoloogia teemasid. Nii väga kui minu õilsat geoloogi hinge see ka ei kriibi, moodustati uus ÖMI (Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikoolis) maateaduste poole pealt ju kahe instituudi (geoloogia ja geograafia) kokku liitmise teel. Kui ma ei eksi, siis Tartu Ülikooli "Maateaduste aluste" loengus loetakse valdavalt geoloogia alaseid teemasid. Vanasti oli selle aine nimi "Geoloogia alused ja Eesti geoloogia".--Nirk 30. märts 2010, kell 00:02 (EEST)[vasta]

Kas maateadus ja maateadused on sama asi? Andres 30. märts 2010, kell 00:34 (EEST)[vasta]
Suurt vahet ei ole. Maateadus on üldnimetus kogu sellele teadusharude kogumile, mis uurivad Maad ja Maa-sarnaseid taevakehi. 'Maateadused' öeldakse siis, kui on vaja rõhutada, et maateadus koosneb paljudest teadusharudest või kui ei taheta jätta muljet maateadusest kui teadusharust, sest tegelikult ta seda pole. Siim 30. märts 2010, kell 11:35 (EEST)[vasta]

Kahe geoloogi subjektiivne teadmine ei lisa just palju. Lisan, et TÜ maateaduste alused on pooleldi geoloogia, teine kätkeb ka muldasid, klimatoloogiat, kartograafiat, üldse loodusgeograafiat. Kui sellest ja maateadustest kui ÖMI geograafia- ja geoloogiaosakonnast lähtutakse, käib mõiste alla sama tinglikult ka inimgeograafia. Kui öelda, et maateadus = earth science, siis inglise vikis on ka inimgeograafia maateadusena loetletud, on ta nimetuses ka ju geo-liide ja teda ei pruugi geograafiast eraldi vaadata. Grafia pretendeerib nimetusele maateadus sama edukalt kui logos.

See võistlus võistluseks, aga kui siia artiklisse midagi autoriteetsemat kirja panna, refereeriva väljaandena jätkata ja sellest lähtuvalt siin antud mõisteid õigemini kasutada, tuleks mu meelest tagasi pöörduda nende allikate (millega eriala inimesed on välja tulnud; või keda ekspertide all silmas peetakse?) juurde, mille alguses välja tõin või ka otsida veel toimetatud eestikeelseid artikleid, väljaandeid, kus neid sõnu läbimõeldult kasutatakse. Sellest lähtuvalt leian endiselt, et ainsuslik maateadus on läbi ja lõhki geograafia. Olgu etümoloogiaks siis harimatus või see, et geoloogia ja need teised teadused geograafiast (või geograafiast ja teistest teadustest) välja on kasvanud. Pikne 30. märts 2010, kell 19:20 (EEST)

Asi tundub nii, et maateadus oli pikka aega kasutusel eesti keeles geograafia sünonüümina (1920ndaist 1960ndateni igatahes), seejärel Stanislav Kalesniku raamatu eestinduse kaudu - "Üldise maateaduse alused" (1961) - muutus natuke üldisemaks, ja juba 1990ndaist hakkas tulema kasutusele kui earth science'i vaste, mis tal nüüd valdav ongi. --Kk 30. märts 2010, kell 19:58 (EEST)[vasta]
Praegu ülikoolis õpetatava õppeaine 'üldmaateadus' sisu järgi - [1] - on hästi näha vastavus earth science'le. See on justkui loodusgeograafia, mis sisaldab geoloogia. Pange tähele - nende kahe objekt (Maa) on sama, lihtsalt ajavahemik, mida vaadeldakse, on tavapäraselt erinev (loodusgeograafial inimese aeg, s.o. 10 tuhat, või kuni miljon aastat, geogloogial aga mõni miljard aastat, s.o. kogu Maa ajalugu). --Kk 30. märts 2010, kell 20:10 (EEST)[vasta]

Siim on juba ammu kaevanud, et eesti keeles puuduvad autoriteetsed geoloogia-alased (ja üldse maateaduste alased) teatmeteosed. Siim on püüdnud Vikisõnaraamatus geoloogiaterminoloogiat koguda. Minu meelest võiks nüüd algatada terminoloogiakomisjoni, muidu jääb Vikipeedia tegemine terminoloogia tõendamatuse taha pidama.

Minu meelest on ilmne, et eesti keeles on sõnal "maateadus" vähemalt kaks tähendust (me ei saa samastada maateadust ja üldmaateadust või üldist maateadust), kusjuures üks neist on varasem ning üldteatmeteosed kajastavad ainult seda. Nähtavasti esineb sõna "maateadus" uuemas tähenduses kirjanduses harva.

Kui geograafiat samastatakse maateadusega, siis asi on lihtsalt selles, et teatakse ainult sõna "maateadus" laiemale publikule tuntud tähendust. Selleks et teada saada teist tähendust, tuleb Tartusse õppima minna:-) Kirjandusest siin ei pruugi piisata.

Minu meelest ei tekita probleeme mitte niivõrd harimatus kui sõna mitmetähenduslikkus. Andres 30. märts 2010, kell 22:04 (EEST)[vasta]

Tõendatav terminoloogia on antud juhul geoteaduse näol olemas. Leiab ju vale asja, kui ilma Tartus õppimata otsitakse siit midagi muud? Ja ainsuslikku maateadust ei tea ma ka tõendamata tähenduses Tartus kasutatavat, kui, siis on ta harv ja seetõttu ainsusliku maateaduse kahetähenduslikkust ma ilmseks pidada ei saa. Kusjuures ka mitmusliku maateaduste taga pole seal suurt muud kui õppeaine nimetus. See viimane on muidugi minu subjektiivne teadmine, vabandust, seda ülalpool niigi liiast. Pikne 30. märts 2010, kell 23:09 (EEST)
Kui Sa mõtled, et siit otsitakse hoopis geograafiat, siis selleks puhuks on siin täpsustusmärkus.
Esoteerilise teadmise valdajad teavad, et see sõna on kahetähenduslik.
Harvad on ka "maateadused", "geoteadus" ja "geoteadused".
Meie praktiline küsimus on see, millist sõna pealkirjas eelistada, aga lugeja eksitamisest siin minu meelest rääkida ei saa. Andres 31. märts 2010, kell 12:19 (EEST)[vasta]

TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi direktor L. Ainsaar: "Siinne pikk loetelu tuleks kokku võtta nimetusega maateadused. Kui ainsuses, siis geograafia (kuigi selline vaste vist läheb 20-ndatesse aastatesse). Planetoloogiaga pole probleemi, sest maa ei tähenda siin kitsalt planeedi nime. Näiteks marsikulgur maandus Marsil ja see oli OK. /.../ oli Maa-teadus Earth Science'i vasteks, nii saaks ka eristada. Seega ma möönan erinevaid tõlgendusi ja ei saa siin ortodoksne olla."

TÜ ÖMI geoloogia ja mineraloogia professor K. Kirsimäe: "Maateadus esitab küsimusi Maa (ja selle sarnaste planetaarkehade) tekke, ehituse, arenguloo ja sellega seotud füüsikalis-keemiliste protsesside (sh vastasmõju elusainega/-loodusega) kohta ehk siinne loetelu, mis ei ole kindlasti veel lõplik, on kidlasti Maatedus. Võib-olla agronoomia ehk mitte nii väga, aga nt. mullateadus." --Nirk 31. märts 2010, kell 19:35 (EEST)[vasta]


Selles artiklis on vaieldavaid väiteid. Me peaksime oma talguid alustama sellest artiklist! Andres 31. märts 2010, kell 12:24 (EEST)[vasta]

Vaatasin, et see artikkel sai kirjutatud juba neli aastat tagasi. Sellest ajast on palju vett merre voolanud ja mina enam tõesti ei mäleta, millistele allikatele siis tuginetud sai. Kahjuks polnud tollal viitamine Vikipeedias kombeks. Mis puudutab Maad kui elavat planeeti, siis minu meelest pole mõtet sinna viidet panna. See on kulunud klišee, et Maa on erinevalt näiteks Kuust ja Merkuurist geoloogiliselt elav planeet. Sellise väite olemasolus kahelda pole vaja :) Siim 31. märts 2010, kell 23:37 (EEST)[vasta]
Võib-olla küll, aga praegu pole isegi selle väite sisu arusaadav. Rohkem selgitusi peaks olema. Ja mittegeoloogi jaoks see enesestmõistetav ei ole.
Ma arvan, et see artikkel siin tuleks talgute käigus kindlasti ühena esimestest ette võtta. Andres 1. aprill 2010, kell 01:03 (EEST)[vasta]

Arvan endiselt eelnevalt viidatud materjalidele tuginedes, et maateadus on halb pealkiri. Peaks olema maateadused või geoteadus. Pikne 11. august 2010, kell 12:18 (EEST)