Arutelu:Kultuuriantropoloogia

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Artikkel on pooleli

Oleks hea kui me selliseid lauseid artikli lõppu ei paneks, sest nad kipuvad sinna ununema. Pea ükski Vikipeedia artikkel ei ole ju päris valmis. Kui tahad öelda, et tegeled parajasti artikliga, siis kasuta malli "oodake", mis käib artikli päisesse. Siim 09:54, 27 Feb 2005 (UTC)


Definitsioonist ei selgu, mille poolest kultuurantropoloogia erineb sotsioloogiast ning ka politoloogiast (uurib samuti poliitikat), sotsiaalpsühholoogiast (uurib samuti inimestevahelisi suhteid), õigusteadusest (uurib samuti õigust) jne. Andres 19:44, 27 Feb 2005 (UTC)

Täpsustasin, lisasin. Ehk muutus selgemaks. --Lulu 06:38, 28 Feb 2005 (UTC)

Kas ei peaks kultuurantropoloogia kantima etnoloogia alla?

Sama asi ju, aga terminoloogia raskelt segiajav. Ühtede andmete järgi:

Põhja-Ameerikas ja Euroopas kasutatakse selle distsipliini tähistamiseks erinevat terminoloogiat.

Põhja-Ameerikas üldine termin antropoloogia, mis jaguneb:

 • kultuurantropoloogia, sh
  • ajalooline antropoloogia
  • eelajalooline arheoloogia
  • lingvistika e lingvistiline antropoloogia
 • füüsiline antropoloogia

Euroopas üldine termin etnoloogia, mis jaguneb

 • etnoloogia kitsamas tähenduses kui inimgruppide ajalooline kirjeldamine ja võrdlemine (aga Suurbritannias kutsutakse sotsiaalantropoloogiaks)
  • eelajalooline etnoloogia
  • lingvistiline etnoloogia
 • füüsiline antropoloogia

--Heiki e 19. oktoober 2005, kell 18.32 (UTC)

Arvan, et igaühe jaoks peaks olema vähemalt märksõna, kus selgitatakse selle mõiste kasutamist (võib-olla erinevaid) ja mahtu. Andres 19. oktoober 2005, kell 19.12 (UTC)
Nujah, mu point oli pigem see vist, et praeguse kultuurantropoloogia peaks äkki pealkirjastama etnoloogia ja tegema viitelehekülje. --Heiki e 19. oktoober 2005, kell 19.40 (UTC)
Eestis kasutatakse mõlemat mõistet. Tartu Ülikoolis ja Eesti Rahva Muuseumis eelistatakse etnoloogiat, samal ajal kui enamikes Tallinna kõrgkoolides eelistatakse kultuurantropoloogiat. Google annab etnoloogiale u 10300 viidet, kultuurantropoloogiale 6200. Üldine tendents on ingliskeelse teaduskirjanduse mõjul hakata rohkem kasutama kultuurantropoloogiat. Artikkel etnoloogia on meil nagunii olemas (ei vaadanud kyll, millises seisus ta praegu on). Aga kõigi nende mõistete jaoks peaks muidugi olema artiklid ning kuskil peaks ka nende kasutamine olema lahti seletatud, nagu siin juba Heiki tegi. --Lulu 19. oktoober 2005, kell 20.30 (UTC)
Nõus Luluga. Andres 19. oktoober 2005, kell 21.34 (UTC)

Kas kultuurantropoloogia või kultuuriantropoloogia?

Jah, Eestis kasutatakse ka mõistet kultuuriantropoloogia (Google = 271), kuid levinum on siiski kultuurantropoloogia (Google = 6200). Artiklis võiks ka selle kuju ära näidata ja teha kultuuriantropoloogia pealt ymbersuunamine. --Lulu 22. november 2005, kell 09.49 (UTC)
Minule kättesaadavates teatmeteostes on kasutatud ainult kuju "kultuuriantropoloogia". Tundub, et see on õige ning me peaksime muutma pealkirja, näidates ära ka kasutatavama kuju. Kõigepealt peaks muidugi vaatama, mida uus ÕS ütleb. Vale vormi levik ei ole minu meelest õigustus selle kasutamiseks. Andres 22. november 2005, kell 09.56 (UTC)
Kultuurantropoloogia pole kasutatavam kuju. Ülalolev Google'i statistika on väär. Keeleliselt on loomulikum, kui kultuur on käändes. Mina olen akadeemilises kõnepruugis ainult kultuuriantropoloogiat kuulnud kasutatavat. --Kamma 6. aprill 2006, kell 07.51 (UTC)
Tegelikult on Google'i statistika ikkagi õige. Ma vaatasin ise midagi valesti. --Kamma 6. aprill 2006, kell 12.01 (UTC)


Panin esialgu "kultuuriantropoloogia" alt ümbersuunamise. Keegi võiks vaadata, kuidas uues ÕS-is on. Andres 7. aprill 2006, kell 03.47 (UTC)

Kes viitsib, pange palun ka kultuuriantropoloogide loend eraldi lehele. Andres 5. oktoober 2008, kell 05:56 (UTC)