Arutelu:Kooselu

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Kas see on viidatud allikast sõna-sõnalt võetud?

Sellel definitsioonil on mitu puudust. Esiteks, definitsioonis tuleks vältida defineeritava nimetamist mõisteks. Teiseks, definitsioon on liiga ebamäärane. Ühiselu on defineerimata ja praegu jääb mulje, et selle all on mõeldud kooselu, nii et tuleb välja idem per idem. Kui me ei tea, mis see on, siis me ei tea ka, mis sinna muu alla kuulub. Andres (arutelu) 6. jaanuar 2015, kell 08:43 (EET)Vasta[vasta]

Tsitaat: Kooselu - üldmõiste, mis hõlmab nii traditsioonilist ametlikult registreeritud abielu kui ka uusi kooselu vorme, nagu vabaabielu, külastusabielu, samasooliste kooselu jt (Kärt Jänes-Kapp, Kalev Katus, Allan Puur, Asta Põldma. Demograafiast ja rahvastikuarengu seaduspärasustest. Tallinn: Koolibri, 2005, lk.76) Jah, see ei ole definitsioonina hea. Püüdsin tautoloogiat veidi peita, kuid probleem on konstruktsioonis. Aga. Nad ei ole päris võhikud ja paistab, et nad on ühed vähesed eestikeelsed selle valdkonna teadlased, kes on üldse üritanud seda mõistet kuidagigi avada-määratleda. Ehk siis panna sõnadesse ühiskonnas ebamääraste piiridega fenomeni. Tunnistades nende ebaõnnestumist, leian ma, et parem on siiski viidata nende definitsioonile kui et seda mitte teha. Me ei saa ka viidata teiste riikide definitsioonidele kuivõrd neil on enamasti mõnevõrra teistsugused kontseptid. Näiteks mõiste cohabitation maht ei ole sama, mis meil "kooselu".
Maailm on ebatäiuslik. Kuid ka selle ebatäiuslikkuse esitamine võib olla pedagoogiline ja panna kellelgi mõtte liikuma, kes siis rahulolematusest selle või mõne muu definitsiooni suhtes pakub parema. See võib osutuda tõhusamaks lähenemiseks kui et jätkata sellise olukorraga, et rääkida edasi kooselu vormidest, kooseluseadusest jms, ütlemata midagi kooselu kohta, sel lihtsal põhjusel, et keegi ei tea, mis see on. Minu hinnangul on Eesti Vikipeedia üks standardprobleeme, et puudu on mitmed alusmõisted, mille kaudu on samas defineeritud hulk muid mõisted (juhuslike näidetena töö ja maja). Ja keegi ei üritagi, sest sellega võib oma kaela murda. --VillaK (arutelu) 8. jaanuar 2015, kell 20:55 (EET)Vasta[vasta]
Aa, Sa panid "kooselu" asemele "ühiselu".
Definitsioon peabki arvestama mõiste ebamäärasust. Võib ju öelda umbes nii: kooselu on ametlikult registreeritud abielu või selle sarnane püsiv paarisuhe, näiteks vabaabielu, registreerimata külastusabielu või samasooliste kooselu. Ebamäärasus tuleneb eeskätt sõnast "sarnane", "püsiv" ja "paari-" võib ju ka ära jätta, aga need vähendavad ebamäärasust. Võib-olla on mõeldud ka mitmikkooselu, kommuuni jne, nii et vahest peaks need ära jätma. Aga cohabitation on vist vabaabielu.
Need asjad on võimalik korda teha, selleks on tarvis ühist jõupingutust. Igal juhul ei saa teha nii, et me omavahelise kokkuleppega anname tegelikult ebamäärastele mõistetele täpse tähenduse. Seal, kus on olemas täpse tähendusega terminid, saab ka need täpselt defineerida ja vajaduse korral teha eraldi artiklid. Andres (arutelu) 8. jaanuar 2015, kell 21:40 (EET)Vasta[vasta]
See on juba konstruktiivsem lähenemine. Tegemist on tõesti ebamäärase mõistega, mida on ühiskonnas nii tavakeeles kui erinevate teadusautorite poolt ilmselt kasutatud erinevates tähendustes, ilma, et mõiste kasutajad oleksid vaevunud piire tõmbama või pidanud täpsemat piiritlemist väga oluliseks. Eks muidugi saabki seda artiklis öelda, et erinevates kontekstides ja erinevate autoritel võib selle mõiste tähendus olla erinev. Mõni autor on kasutanud "kooselu" paarisuhte kontekstis, mõned teised arvanud siia sisse aga ka näiteks kogukonnas koos elamist või nn institutsioonileibkondi (hoolekandeasutuses koos elavaid isikuid). Cohabitation all mõeldakse inglisekeelsetes riikides tõesti sageli vabaabielu, kuid näiteks ERR ja Postimees on tõlkinud kooseluseadust inglise keelde kui Cohabitation Act [1] --VillaK (arutelu) 8. jaanuar 2015, kell 22:07 (EET)Vasta[vasta]
No me peame tahes-tahtmata andma mingi üldise ebamäärase definitsiooni ning seejärel tutvustama variatsioone. Katuse jt definitsiooni tasub joone all tsiteerida. Andres (arutelu) 8. jaanuar 2015, kell 23:18 (EET)Vasta[vasta]
Teiselt poolt, piiritleda tasub ka väljastpoolt: näiteks tundub, et boyfriend ja girlfriend ei ole kooselu paar, kuigi see võidakse lugeda LAT-suhteks; aga noh, see on ka vaieldav. Tundub, et selle mõiste puhul on prototüübiks abielu, aga kui kaugele sellest prototüübist võib minna, see on piiritlemata. Samas aga peab olema ka midagi, mille kohta me võime kindlalt öelda, et see ei ole kooselu, muidu ei tule defineerimisest üldse midagi välja. Andres (arutelu) 8. jaanuar 2015, kell 23:24 (EET)Vasta[vasta]
Aga siiski, kuidagi tuleb otsustada, millal on tegu ühe ja sama, kuigi ebamäärase mõistega, ja millal mitme ühe ja sama sõnaga väljendatava mõistega. Seda ei pruugi olla võimalik päris objektiivselt kindlaks teha, aga esituse selguse huvides on minu meelest mõni kord tarvis püüda teha optimaalne otsus. Ma arvan millegipärast, et Katus jt ei pidanud silmas institutsioonileibkondi, küll aga võib-olla promiskuiteetseid kogukondi. Samuti ma ei usu, et peeti silmas näiteks ühikatoa või üürikorteri kooslust, ükskõik kas see moodustab leibkonna või mitte. Ja peale selle, arvan, et määratlus on jäetud lahtiseks ka sellepärast, et võib tekkida või võidakse avastada seni tundmatuid kooseluvorme. Andres (arutelu) 9. jaanuar 2015, kell 00:33 (EET)Vasta[vasta]
kooselu mõiste kohta ka siin arutelu:härrastemaja--Bioneer1 (arutelu) 8. veebruar 2015, kell 10:23 (EET)Vasta[vasta]