Arutelu:Horoloogia

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Tühistatud muudatuse kohta: Vormistasin sünonüümid nii nagu üldiselt või varasemalt on tehtud ja nagu Andres selle siin kinnitas olevat ja nagu vormistusjuhendis on kirjas. Koroloogia julgesin seejuures teiseseks (kaldkirjas sulgudes) jätta, kuna eeldatavasti on see sõna kreeka keelest valesti tuletatud või ma eksin? 88.196.241.249 1. august 2012, kell 10:40 (EEST)

Koroloogia ja horoloogia on mõlemad võimalikud tuletised kreeka sõnast (vrd kariidid ehk hariidid). Ma pöörasin muudatuse tagasi eelkõige seepärast, et arealoogia sattus ka nende kreeka sõnade ette, nagu oleks see ka sealt tuletatud, tegelikult oleks see ladina sõnast area 'piirkond'. Muud pretensiooni mul polnud.--Morel (arutelu) 1. august 2012, kell 12:03 (EEST)
Mul pole selle kohta küll autoriteetset viidet pakkuda, aga olen kuulnud, et näiteks samast tüvest saadud horopleetkaarti peetakse sobivamaks tuletiseks kui koropleetkaarti. 88.196.241.249 1. august 2012, kell 22:00 (EEST)
Ma ise pean kreeka χ-st tuletatud sõnade puhul samuti sobivamaks h-algulisi variante, aga k-algulised ei ole otseselt valed. Mõnes transkriptsioonisüsteemis kasutataksegi χ vastena kh (ma ise eelistan seni küll tradtsioonilist ch-d) ja häälduses peaks olema vastavalt kas [hh] või [kh] (viimase heaks näiteks näiteks on eesti sõna 'põskhabe').--Morel (arutelu) 2. august 2012, kell 00:02 (EEST)
Ja kh-algulisi sõnu me lihtsalt eesti keeles ei kasuta.--Morel (arutelu) 2. august 2012, kell 00:03 (EEST)
Enamasti eelistavad keelekorraldajad praegu h-d (ka uute sõnade puhul). On siiski sõnu, kus on kasutusel ainult k: kiropraktik, kiropraktika.
Kh-algulisi sõnu kasutame küll: khaan, khaki, khmeer. Andres (arutelu) 2. august 2012, kell 20:08 (EEST)
Jah, need mul polnud meeles, ma mõtlesin tuletistena kreeka keelest.
K-alguliste puhul on veel ka kirurg, üldse vist kõik sõnast cheir 'käsi' tuletatud sõnad.--Morel (arutelu) 4. august 2012, kell 11:55 (EEST)
Siiski mitte, "hiromandi" ja "hiromantia" puhul on praegu käibel ainult h, varem ka k. Andres (arutelu) 4. august 2012, kell 18:29 (EEST)
Tõepoolest, seega väga hea näide.--Morel (arutelu) 5. august 2012, kell 00:37 (EEST)

Mõni allikas mainib sõna chōra. Andres (arutelu) 1. august 2012, kell 17:01 (EEST)

Minu teada on χώρα ja χῶρος enam-vähem sünonüümid.--Morel (arutelu) 2. august 2012, kell 00:02 (EEST)
Miks mitte, aga võib siiski olla faktiküsimus, kumb sõna on aluseks võetud. Võib ka olla muidugi, et kohe alguses peeti silmas mõlemat sõna. Igatahes ei ole praegu selge, kas etümoloogia on õige. Andres (arutelu) 2. august 2012, kell 20:08 (EEST)
praegune etümoloogia kattub TEA-ga [1], mis muidugi pole Piibel--Bioneer1 (arutelu) 3. august 2012, kell 21:48 (EEST)
Juba kreeka keeles endas ei tehta nende kahe sõna vahel erilist tähendusvahet, seega ei ole kuidagi võimalik tõsikindlalt väita, et aluseks on üks või teine. Samas ei anna see ka alust väita, et etümoloogia on vale. Muidugi võib mõlemat varianti mainida (ka Oxford English Dictionary annab mõlemad). Seda ma peangi silmas etümoloogia tinglikkuse all.--Morel (arutelu) 4. august 2012, kell 11:55 (EEST)
Asi pole ju tähendusvahes, vaid selles, et sõnad ise on erinevad. Kui termini kasutuselevõtja on deklareerinud, et ta on võtnud aluseks emma-kumma sõna või mõlemad, siis on see fakt, mida saab arvestada ja mainida. Kui sellist deklaratsiooni pole teada, siis võib öelda, et ei saa üheselt öelda, et lähtutud on ühest või teisest sõnast. Muidugi ka sel juhul, kui on deklareeritud ühest sõnast lähtumist, võib mainida, et lähteks sobiks ka teine sõna. Ma ei näe siin tinglikkust. Andres (arutelu) 4. august 2012, kell 18:29 (EEST)
Ma nimetangi tinglikkuseks seda, et enamikul juhtudest ei ole termini kasutuselevõtja midagi deklareerinud või vähemasti ei ole seda deklareeringut meieni säilinud. Seega saame mõiste tuletustee esitada tinglikult, keele ajaloos kujunenud põhimõtteid ja üldisi tuletusprintsiipe arvesse võttes. Näiteks konkreetsel juhul ei ole eriti oluline, kumb sünonüüm on tuletuse algkomponendiks, vaid pigem see, et selleks komponendiks on "kohta, paika" tähendav kreekakeelne sõna, millel on juhtumisi kaks ühest tüvest tuletatud, ent erinevasse käänamistüüpi kuuluvat sünonüümi.
Ma ei ole päris kindel, et ma saan aru, vaatamata aruteludele mitmel pool, kuidas Sina sooviksid etümoloogiaid esitada.--Morel (arutelu) 5. august 2012, kell 00:37 (EEST)
Sa siis nimetad tinglikkuseks oletuslikkust, mida etümoloogiad enamalt jaolt sisaldavad. Nojah, teoreetiliselt on võimalik, et termini kasutuselevõtja võttis suvalise tähekombinatsiooni, mida juhtumisi saab seostada mõne kreeka sõnaga. Minu meelest on juhtudel, kui etümoloogias väidetu ei ole väljaspool mõistlikku kahtlust, oletuslikkust kuidagi mainida.
Minu meelest just etümoloogia seisukohast pakub huvi, kumb sõna on aluseks võetud. See ei paku huvi sõna tähenduse mõistmise seisukohast. Kui pole kindel, kumb sõna on aluseks võetud, võib ju kasutada näiteks sõna "või".
Etümoloogia tuleks esitada nii tõeselt, ühemõtteliselt ja ammendavalt kui võimalik. Vikipeedia artiklis langeb kolmas nõue ära. Ükskõik kuidas, kuid mitte teadaolevalt vääralt ega mitmetimõistetavalt. Muidugi ka keeleliselt korrektselt. Lühendeid ja tingmärke ma ka ei tahaks. Andres (arutelu) 5. august 2012, kell 01:16 (EEST)

Teine horoloogia peaks olema eraldi peatükis. Andres (arutelu) 29. märts 2015, kell 08:39 (EEST)


EKI soovitab siiski horoloogia asemel kasutada sõna "koroloogia" (neil on mitmes allikas tehtud selline suunamine: horoloogia → koroloogia). Võõrsõnade leksikon (2012. aasta versioon): "koroloogia <+ l`oogia 1 s> (< kr chōros maa-ala + -loogia), arealoogia <+ l`oogia 1 s> (< ld area maatükk) • biol levilateadus; käsitleb taime-, looma- jm liikide levikut, sõltuvust inimtegevusest jne; põhimeetod on levikukaartide koostamine ja nende analüüsimine". Nii et soovitan artikli pealkirjaks panna siiski "Koroloogia". Kuriuss (arutelu) 29. oktoober 2020, kell 19:25 (EET)