Arutelu:Harju Elekter

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Võtsin artiklist järgneva välja. Ivo (arutelu) 13. september 2016, kell 12:59 (EEST)

Aktsionäride korraline üldkoosolek 2016[muuda lähteteksti]

28. aprillil 2016. aastal toimus Harju Elektri aktsionäride korraline üldkoosolek, millest võttis osa 81 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 375 563 häälega (häälte üldarvust 64,12%). Üldkoosoleku päevakorras olid: AS-i Harju Elekter 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, kasumijaotuse kinnitamine, nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine, aktsiakapitali vähendamine.[1]

Üldkoosolek kinnitas 2015. aasta majandusaasta aruande, mille kohaselt oli konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2015. aastal 66 579 tuhat eurot, müügitulud 60 656 tuhat eurot ja puhaskasum 3 186 tuhat eurot. 99,91% hääletanutest andis hääle otsuse poolt (11 365 683 häält).[1]

Teiseks otsustas üldkoosolek kinnitada AS Harju Elekter 2015.aasta kasumi jaotamise juhatuse ettepaneku järgnevalt[1]:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 23 626 972 eurot
2015.a. puhaskasum 3 190 578 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2015 26 817 550 eurot

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks oli järgnev[1]:

Dividendideks ( 0,05 eurot aktsia kohta*) 886 994 eurot
Kohustusliku reservkapitali suurendamine 23 792 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 25 906 764 eurot

Dividendid maksti aktsionäridele välja 17.05.2016. Otsuse poolt oli 10 793 733 häält (94,89% hääletanutest)[1].

Samuti otsustati võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia ja muudeti AS-i põhikirja.[1]

Viimaseks otsustas üldkoosolek vähendada AS-i Harju Elekter aktsiakapitali 1 241 791,60 euro võrra, summalt 12 417 916 eurolt 11 176 124,40 eurole. Aktsiakapitali vähendati aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Vähendamise tulemusena vähenes Harju Elektri aktsia arvestuslik väärtus 0,70 eurolt 0,63 euroni, aktsiate arv jäi samaks (17 739 880).[1]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Aktsionäride korralise üldkoosoleku ostused GlobeNewswire (loetud: 25.07.2016)