Arutelu:Eesti kõrgkoolide loend

From Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Viljandi Kultuuriakadeemia ei ole eraülikool, vaid rakenduskõrgkool, mis on Kultuuri- ja Haridusministeriumi haldusalas. Andres 18:51, 27 mai 2005 (UTC)


Viljandi kultuuriakadeemia ja Eesti humanitaarinstituut ei ole ju enam iseseisvad õppeasutused. Kui nad siia jätta, siis tuleb alguses seletada, et mis põhimõtteist lähtudes see nimekiri on koostatud. Siim 18:55, 27 mai 2005 (UTC)
Viljandi Kultuuriakadeemia on praeguse seisuga iseseisev. Ühinemine Tartu Ülikooliga on plaanis 1. juulil.
Eesti Humanitaarinstituut kirjutas alla Tallinna Ülikooliga ühinemise lepingule 15. mail 2005, kuid ma ei tea, kas see leping on jõustunud. Andres 19:04, 27 mai 2005 (UTC)
Ma tahtsin teada pigem seda, et kas nad tuleb siit nimekirjast eemaldada, kui ühinemisformaalsused on lõplikult lahendatud. Põhimõtteliselt on nad ju edasi eraldi koolina, ehkki teise kooli alluvuses. Siim 19:11, 27 mai 2005 (UTC)
Arvan, et tuleb eemaldada, aga võib ehk panna mingisse muusse nimekirja. Peale selle peaksid kuskil olema ka endised kõrgkoolid. Andres 19:21, 27 mai 2005 (UTC)

Minu meelest võiksid endised vabalt olla samal leheküljel. Andres 23. jaanuar 2011, kell 19:34 (EET)

Muidugi ei ole need loendid ammendavad. Andres 23. jaanuar 2011, kell 19:35 (EET)


Mis rubriigi alla käib Balti Kaitsekolledž? Andres 4. veebruar 2011, kell 22:40 (EET)


Jube kyll, aga meil pole ei artiklit Kõrgharidus Eestis, Eesti ülikoolid ega Eesti kõrgkoolid. Võiks olla. Peaks olema. --Oop 19. november 2011, kell 01:54 (EET)

Mis rubriigi alla käivad need riiklikud rakenduskõrgkoolid, mis on liidetud mingi avalik-õigusliku ülikooliga, nt TTÜ kolledžid? Mis rubriigi alla käivad sõjaeelsed? Nt praeguses Tallinna Ülikooli peahoones olevat paiknenud nii Tallinna Pedagoogium, mis olnud kõrgem tase, kui ka sellest mõnevõrra alamal Tallinna Õpetajate Seminar.Ssgreporter (arutelu) 11. jaanuar 2015, kell 01:06 (EET)