Arutelu:Arhivist

Selle lehekülje sisule puudub teiste keelte tugi.
Allikas: Vikipeedia

Tundub, et see sõna erinevalt "arhivaarist" võib tähendada arhiivinduse eriteadlast või spetsialisti. Et Vikipeedia artikkel peab käima mõiste ja asja, mitte sõna kohta, siis tulekski siin rääkida sellest mõistest. Sõna puudutav info kuulub Vikisõnaraamatusse. Andres 21. jaanuar 2008, kell 09:46 (UTC)

Minu meelest kinnitavad kõik allikad arhivaari ja arhivisti mõiste erinevust. Arhivaar on kitsamas mõttes ametikoha nimetus, laiemas mõttes praktilist arhiivitööd tegev isik. Arhivist on arhiivinduse spetsialist või eriteadlane. Andres 21. jaanuar 2008, kell 09:51 (UTC)

Nimetus arhivist on tuletus ingliskeelsest sõnast archivist ja tähendab sama, mis eesti keeles arhivaar. Võõrsõnade leksikon (ilm. 1983) Arhivaar – teadusliku ettevalmistusega arhiivitöötaja; arhiivitöötaja ametiasutuses.

Eesti Kirjakeele seletussõnaraamatus on kirjas (ilm 1988) : arhivaar - arhiivitöötaja (ametikoha nimetus) arhivist - arhiivinduse spetsialist

Eesti keele sõnaraamatus (ilm. 2003) on : arhivaar - ametinimetus arhiivis arhivist - arhiivinduse eriteadlane Dictionary of Archival Terminology 1988 : archivist - a person professionally occupied in the administration of archives and/or the management of archives.

Tõstsin siia. Adeliine 27. juuni 2013, kell 10:23 (EEST)Vasta[vasta]

ma arvan küll, et jutt sõnadest võiks sageli tõsta Vikipeedia artiklisse, nt eraldi peatükki "Terminoloogia". Vikisõnastikust ei hakka seda lähitulevikus küll keegi otsima. Näide on nt artiklis kultuurmaastik--Bioneer1 (arutelu) 2. august 2013, kell 11:28 (EEST)Vasta[vasta]